Christine Norberg-Francille

Christine Norberg-Francille

DSC_0985Christine Norberg-Francille  ledamot (Stockholm)

Christine Norberg-Francille är marknadschef för Sodexo, Corporate services Norden, sedan oktober 2015 vilket innefattar produktion och analys av att konkretisera integrerade Quality of Life-erbjudanden till FM-marknaden baserat på kund- och konsumentinsikter.
Mellan 2011-2015 var hon utvecklingschef för avdelningen International Large Account (ILA) vid Sodexos huvudkontor i Paris. Innan anställningen på Sodexo spenderade Christine 13 år inom fastighetsbranschen för att utveckla och kommersialisera flexibla och virtuella kontor på den franska marknaden.

Kontaktuppgifter:
M: +46 76 502 35 41
E: christine@ifma.se

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara