Compass Group

compassgroup-logo-ifma

Compass Group

Compass Group AB Webbsidan | klicka här!

Compass Group är en världsledande leverantör av måltidsservice och supporttjänster. Den svenska verksamheten drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest och Chartwells. Verksamheten omfattar måltidstjänster till företag, universitet, skolor, vård och omsorg samt supporttjänster som konferensservice, reception, lokalvård, vaktmästeri och telefonservice.

Compass i Sverige

  • Vi är ca 1300 medarbetare
  • Vi driver fler än 120 restauranger
  • Vi har 6 konferensanläggningar
  • Vi levererar supportservice till
    12 000 kontorsarbetare

Välkommen till vår värld av service!