Göteborg

goteborg-eventbild3

IFMA nätverksträff – Arbetsplatsen som en tjänst – en kontinuerlig förändringsprocess

Arbetsplatsen som en tjänst – en kontinuerlig förändringsprocess som stöttar medarbetarnas välbefinnande och attraherar nya talanger till företaget. Hur säkerställer […]

goteborg-eventbild3

IFMA nätverksträff – Co-working workspaces – ökad efterfrågan av flexibilitet, kunskapsdelning & affärsnytta

Digitaliseringen skapar en disruptiv utveckling som kullkastar det mesta i vår värld. Konsekvenserna för företags behov av kontor, mötesplatser och […]