Stockholm

stockholm-eventbild

Frukostmöte med WE och IFMA – Hur kan vi tillsammans skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv?

Har ni problem med stress, psykisk ohälsa eller bristande engagemang i er organisation? Har ni svårt att attrahera och behålla […]

stockholm-eventbild

IFMA Nätverksträff i Stockholm om GDPR

2018! Nytt år innebär som vanligt nya lagar och regler som i olika hög grad påverkar vårt dagliga arbete. En […]

stockholm-eventbild

Digital Workplace Summit & Rethink Office Konferens och Workshop 16-17 maj

Den 16: Maj är det dags för årets konferens kring den moderna arbetsplatsen, som innefattar både den fysiska och den […]

stockholm-eventbild

IFMA nätverksträff – The Better Effect Index, branschens första heltäckande hållbarhetsbetyg för produkter.

Välkommen till en frukostträff på Kinnarp där Johanna Ljunggren kommer berätta hur Kinnarps jobbar för att göra det enklare att […]