Ny ISO-standard på väg för FM

Ny ISO-standard på väg för FM

Ett tecken på att FM börjar bli en etablerad bransch är att det redan finns en europeisk standard för Facility Management, EN 15221, vars två första delar av totalt sju finns i svensk översättning hos Boverket. Nu pågår arbetet med en världsomfattande standard, De två första delarna om terminologi och definitioner (ISO 18480-1) samt guide för kontrakt och strategiska inköp (ISO 18480-2) är i stort sett klara och ute på remiss medan arbetet med följande del ISO 41000, som handlar om ledningssystem för FM pågår intensivt. Arbete pågår också på övriga delar med målet att standarden skall vara klar under 2018.

I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute, som svarar för det svenska deltagandet i arbetet med en nya globala standarden i kommittén TK 579. I dag är det bara Almega och Sveriges kommuner och landsting som deltar aktivt i arbetet. Lars Bonnevier, projektledare på SIS, efterlyser deltagare, som kan representera IFMA eller andra intressen i kommittéarbetet. Kontakta Lars direkt eller gör en intresseanmälan på SIS hemsida, www.sis.se. Det är viktigt att branschorganisationen gör sin röst hörd och att också svenska synpunkter kommer fram i arbetet med standarden.

Lars Bonnevier
Swedish Standards Institute
08-55552041
lars.bonnevier@sis.se