Skatteverket söker lokalvårdsspecialist, Solna

Skatteverket söker lokalvårdsspecialist, Solna

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Det vi vill uppnå inom området Lokalvård är ett bra samarbete med våra lokalvårdsleverantörer. Ett samarbete där medarbetarna hos leverantören har en bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning, och att Skatteverket har rena lokaler och nöjda medarbetare.

Vi söker nu en lokalvårdsspecialist till Solna. Sista ansökningsdatum är 14 augusti.

 

skatteverket

Lokalvårdsspecialist, Solna

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss. Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Dina arbetsuppgifter innebär att förvalta och utveckla tjänsteområdet Lokalvård. All lokalvård i Skatteverkets lokaler utförs av externa leverantörer. Din roll är Leveransansvarig vilket innebär att du definierar Skatteverkets och Kronofogdens behov och krav på lokalvårdsleverans samt tar fram och förvaltar dess strategi. Du utformar rutiner för leverans, förvaltning samt utvärdering av leverans- och avtalsuppfyllelse. I rollen ingår också att samarbeta med strategisk inköpare om avvikelser mot avtalet och som kravställare i upphandlingsarbetet. Du säkerställer att nödvändig information för leverans är tillgänglig för berörda samt agerar ”helpdesk” vad gäller avtalsinnehåll, tolkningar, avvikelser m.m. Du ansvarar också för datainsamling och verifierar leveranskvalitet och avtalsuppfyllelse i samverkan med berörda chefer och kontaktpersoner.

Som Leveransansvarig samverkar du i hög grad både internt inom avdelningen och också med andra delar av Skatteverket samt med Kronofogdemyndigheten. Du stödjer sektionschefer och medarbetare i hela landet i deras utförande på våra tre Internserviceenheter. Till din hjälp har du förutom dina kollegor på sektionen, ett leveransteam med representanter från alla enheter.

Det vi vill uppnå inom området Lokalvård är ett bra samarbete med våra lokalvårdsleverantörer. Ett samarbete där medarbetarna hos leverantören har en bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning, och att Skatteverket har rena lokaler och nöjda medarbetare.

Internserviceenheterna består av tre enheter med cirka 150-200 medarbetare, fördelade på ett antal sektioner utifrån Skatteverkets regionindelning. Den centrala sektionens uppdrag, där denna anställning ingår, är att utveckla, stödja, styra och följa upp tjänsteleveranserna inom arbetsplatsservice och lokalförvaltning över hela Sverige och har ca 15 medarbetare. Tjänsten är placerad i Solna.

Vi erbjuder dig en arbetsplats 

– med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
– som är till nytta för medborgare och företag
– med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
– som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
– med en god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som 

  • har aktuell erfarenhet av strategiskt arbete med lokalvård och förvaltning av lokalvårdsleverans
  • har aktuell erfarenhet av arbete med lokalvårdsavtal och uppföljning av lokalvård på central nivå
  • är analytisk, strukturerad och metodisk
  • har en förmåga att se och förmedla ett helhetsperspektiv
  • är resultat- och målinriktad
  • är utvecklingsorienterad och nytänkande
  • har lätt för att skapa nya kontakter och samverka
  • har en väl utvecklad känsla för service och är stresstålig
  • är stabil och skapar förtroende
  • har lätt för att kommunicera både skriftligt och muntligt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av förvaltning av lokalvårdsleverans i offentlig verksamhet, av att arbeta med utveckling av metoder, processer och arbetssätt inom lokalvård, har erfarenhet av lokalvårdsupphandling gällande offentlig verksamhet och har utbildning inom Facility Management.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang.

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

Välkommen med din ansökan till oss!

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess? Sista ansökningsdagen är 14 augusti 2016.

Om du har frågor kontakta:

Lisa Nordh sektionschef 073-868 66 77
Eva Eriksson facklig kontaktperson Saco 010-574 84 74
Jan-Erik Åberg facklig kontaktperson ST 010-574 89 75
Annsofi Eriksson Lehman HR-konsult annsofi.eriksson.lehman@skatteverket.se 010-574 72 93