2016. Open House Stockholm!

2016. Open House Stockholm!


Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest spännande byggnader och platser när den internationella festivalen Open House äntligen har premiär i Stockholm den 7-8 oktober.

Under Open House Stockholm kan du kika in bakom kulisserna i Nya Carnegiebryggeriet, blicka ut över hela Stockholm från toppen av Tidningshuset (DN-skrapan), besöka reaktorhallen på KTH där Sveriges första kärnreaktor förvarades – och mycket mycket mer. Sjuttiofem föreläsningar, guidade visningar av unika byggnader, platser och stadsdelar står på programmet när vi öppnar staden. Allt är gratis och vi uppdaterar programmet löpande.