Malmö kan få den första hälsocertifierade byggnaden i Norden

Malmö kan få den första hälsocertifierade byggnaden i Norden

Malmö kan få den första hälsocertifierade byggnaden i Norden, enligt en ny internationell standard. Idag finns det bara nio byggnader i världen som har certifieringen. ”En god arbetsmiljö gör att vi presterar bättre”, säger Castellums hållbarhetschef.

Illustration: Kanozi Arkitekter
Illustration: Kanozi Arkitekter

Det är fastighetsbolaget Castellum som planerar att bygga ett sjuvåningskontor i Hyllie, som ska bli det första hälsocertifierade byggnaden i Norden.
– Certifieringen bygger på Well Building Standard som är framtagen av en amerikansk organisation med säte i Washington. Certifieringen har föregåtts av ett femtiotal pilotprojekt och bygger på medicinska och vetenskapliga studier om vad som får människor att må bra, säger Filip Elland, Castellums hållbarhetschef.