Styrelsekrönikan oktober 2016

Styrelsekrönikan oktober 2016

Min resa I FM branschen började för över 20 år sedan och under den tiden har FM utvecklats otroligt mycket,
men är det bra eller dåligt? Jag har reflekterat lite över hur det har förändrats och vilka utmaningar som finns idag.

annika-martinssonFM förr: FM var en relativt osynlig organisation som förvaltade en ofta statisk tjänst med få förändringar, utan egentliga kopplingar till företagets övergripande mål och strategier. Man satte sina egna servicenivåer utifrån den budget man hade till förfogande och leverantörerna levererade enligt denna överenskommelse – oftast utan klagomål. Ständiga krav på kostnadsbesparingar ledde dock till neddragningar av servicenivåer och marknadstester pressade priserna år efter år. Leverantörsuppföljningar handlade mest om att leverantören ville sälja mer tjänster och kunden klagade på att det aldrig kom några besparingsförslag.

FM nu: FM har en tydlig påverkan på kärnverksamheten och syns, genom att förbättra för kärnverksamheten genom t ex verksamhetsanpassade och störningsfria arbetsmiljöer.

Man har strategier och mål och lyssnar mer på vad brukarna behöver när man sätter servicenivåer.  Dock kvarstår ofta kravet på kostnadseffektivitet – det får inte bli för dyrt!!

Relationen med leverantörer präglas mer av samarbete och partnerskap och man letar efter synergier och innovationer för att uppnå effektiviseringar och förbättringar. Man kanske till och med delar på besparingar?

Som sagt, det har hänt mycket och det kanske inte var bättre förr, men det kanske var enklare?

Med synlighet kommer också nya krav och förväntningar. FM organisationer – både på beställarsidan och leverantörssidan – måste visa att de är kompetenta genom att ständigt utveckla sig och bli bättre.

Det kräver naturligtvis många olika aktiviteter men det jag tror är de viktigaste byggstenarna är:

Kompetensutveckling. Det är mer viktigt än någonsin. Idag måste Facility Managers på alla nivåer kunna hantera saker som målstyrning, kundvård och ständiga förbättringar. Då många FM organisationer har en hög medelålder finns även en utmaning i att rekrytera och förnya kompetens via nyanställningar och kompetensutveckling. Här är jag stolt över att IFMA aktivt medverkar till att flera utbildningar finns att tillgå.

Att utveckla samarbetet. Det går kanske inte att helt ta bort våra gamla invanda roller som kund och leverantör men som beställare måste man våga ta risken att förändra och lita på leverantörerna och som leverantör måste man idag våga utmana sin kund och ligga i framkant när det gäller att erbjuda innovationer och flexibla lösningar.

Det är mycket roligare att diskutera innovation och förbättringar tillsammans än att ha ständiga diskussioner om priser men det kräver samtidigt mycket jobb!

Så – det var en mycket personlig reflektion – vad tycker du?

Med hopp om en skön höst!

Annika Martinson
styrelseledamot IFMA Sverige