Tre vinnare i årets upplaga av Stora FM-priset

Tre vinnare i årets upplaga av Stora FM-priset

Stora FM-priset 2016

Tre studentlag stod som vinnare i årets upplaga av uppsatstävlingen
Stora FM-priset när juryn för första gången beslutade att dela priset
lika mellan tre uppsatser. Det blev studenter från Uppsala Universitet,
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Högskolan i Borås,
som kammade hem prissumman om totalt 100 000 konor.

Läs uppsatserna och mer om Stora FM-priset här >>