FM-rapport 2016 av Almega FM-företagen och IFMA Sverige

FM-rapport 2016 av Almega FM-företagen och IFMA Sverige

Facilialmega-fm_rapport-2016ty management (FM) är en stor, men dold bransch i Sverige.
FM-branschens verkliga storlek har diskuterats under flera års tid. I denna rapport, som gjorts gemensamt av Almega FM-företagen och branschorganisationen IFMA, redovisas både branschen på den svenska marknaden samt en beräkning om FM-branschens storlek med hjälp av Statistiska Centralbyråns (SCB) yrkeskoder.

Läs rapporten här