Styrelsekrönikan januari 2017

Styrelsekrönikan januari 2017

Efter 26 år som konsult inom FM och Ordförande för IFMA Sverige sedan 8 år vill jag påstå att de största förändringarna inom FM sker nu. Vi har en digitalisering som möjliggör flexiblare arbetsplatslösningar och förändrade FM-leveranser. Vi är nu där som vi pratat om länge.

Erik AhrsjöDigitaliseringen möjliggör att arbeta på andra platser än vid skrivbordet. Då har vi flyttat begreppet arbete från fysisk plats till resultat av det vi gör.

Digitaliseringen medför att vi nästan alltid är uppkopplade. Mail och internet finns i alla våra enheter. Vi får erbjudanden, uppmaningar och beställningar var vi än är och oavsett tid på dygnet.

Våra gemensamma fysiska arbetsplatser är inte längre bord, stol och förvaring utan en palett av alternativ där vi ska ta eget ansvar för att välja det bästa för just nu pågående och kommande arbetssätt att utföra våra uppgifter.

För en Facility Manager är det mer arbete och ansvar 24/7. Alltid är det någon som är på vår gemensamma fysiska arbetsplats. Eller på resa och behöver assistans eller leverans. Vi har inte hängt med i digitaliseringen och förändringen. Visst vi har aktivitetsbaserade kontor, vi har utökad bemanning, högre och smartare säkerhet, vi har samarbete med våra leverantörer men vi är inte med i matchen. Förändringen pågår nu.

Många hyreskontrakt, FM-avtal, avtal med singelleverantörer, investeringar har kalkyler och avtalstider på kanske 5 eller tom 7 i vissa fall 10 år framåt. Hur kan vi veta något om förutsättningarna och kärnverksamhetens behov då?

Förändringarna påverkar våra FM-avtal och hela FM-marknaden. Dagens självklara stora och duktiga FM-leverantörer håller alla på att ställa om till digitaliseringen. De har appar, positioneringstjänster osv men vilka är de stora leverantörerna imorgon? Bemanningen inom FM har minskat. Förvisso en stor people management ännu men digitaliseringen kommer medföra mer teknik och färre timmar i FM-leveransen. En förflyttning uppåt i värdekedjan av timmarna och tjänsterna vi Facility Managers köper pågår. Vi vill mer ha analyserna och effekterna av tjänsterna än bara bemanningen.

Ledarskapet är annorlunda genom digitaliseringen. Du kanske sällan träffar dina kollegor fysiskt men ni har ändå daglig kontakt. Samma med dina samarbetspartners och leverantörer.

Vi kan välja antingen är vi med och tar ansvar, vågar utveckla oss och fortsätta lyfta FM eller så kommer vi bli omkörda och det av ett eldrivet expresståg, utan förare eller annan personal.

Jag läste om GUD, Global, Urban och Digitalisering. Vi är nu där och troende på GUD.

World Workplace Europé Conference and Expo

IFMA Sverige har fått förtroendet av globala IFMA att vara medarrangör och Stockholm är platsen för den första Europeiska FM konferensen arrangerad av IFMA. Vilka möjligheter att höra om, lära känna och förstå vad som händer inom FM inte bara i Europa utan även i US, Kina och Indien.

Stockholm, Munchenbryggeriet, 30-31 maj och 1 juni.

Studiebesök den 30 maj.

Konferens och utställning den 31 maj och 1 juni.

Mer info kommer löpande men boka dagarna redan nu!

Administrativt har jag meddelat IFMA Sveriges valberedning att jag inte ställer upp till omval som Ordförande vid vårens årsmöte. Dags för förändring även här. Hoppas flera av er tar chensen att arbeta volontärt för FM-branschens utveckling. Mycket ha r hänt vi är nu 550 medlemmar vilket är 200% mer än för 5-6 år sedan. Våra samarbetspartners har blivit dubbelt så många på samma tid. IFMA ekonomi, mycket tack vare Monica Trolle, som vice Ordf och Ekonomiansvarig, visar på positivt resultat de sista 6 åren. Det finns en bra bas för fortsatt utveckling. Det är dags för nytänk. Vi måste bli digitala och följa med branschen även inom IFMA.

Jag kommer finnas kvar inom FM branschen. Både som konsult och rådgivare men även inom IFMA. Jag är en del av IFMA Europeiska styrelse de kommande två åren.

Jag vill passa på att tacka dig för din medverkan inom FM. Som medlem i IFMA, som samarbetspartner och/eller deltagare på IFMA många och olika nätverksträffar.

Hoppas vi fortsätter att träffas framöver

Erik Ahrsjö

erik@ifma.se