Hogia ny silverpartner till IFMA Sverige

Hogia ny silverpartner till IFMA Sverige

Hogia

”FM är en bransch som växt mycket de senaste åren. Vi har valt att fokusera på FM under år 2017 och ett bra sätt att lära sig mer är att bli partner med IFMA Sverige”, säger Pär Nilsson på Hogia Professional Systems AB inom Hogiagruppen.

”Vi känner redan de stora aktörerna inom FM – en del är redan våra kunder – och vi har läst på för att lära oss mer om vad vi kan tillföra branschen. Hogia har en bred portfölj av produkter och lösningar för till exempel hantering av lön, ekonomi, fakturering och andra systemstöd. För FM-branschens del tror jag man till exempel kan ha nytta av våra verktyg för rapportering av tid och uppdrag. Många förknippar FM med lokalvård, men vi vet redan att trenden går mer och mer mot arbetsplatsutveckling och då inte bara bättre fruktkorgar och mångsidigare kaffemaskiner utan ett helhetsgrepp.”

Branschkunskap skapar trygghet
Pär säger att Hogia redan i dag vill titta på vilka behov som kommer att finnas inom FM efter 5-10 år.

”Vi kommer att försöka identifiera utvecklingsbehoven tillsammans med medlemmarna i IFMA. Därför kommer vi att delta på seminarier, frukostmöten och heldagskonferenser. Vi vill synas och prata om vad vi är duktiga på. Hogia tror mycket på kunskap och på att vara innovativa med nya produkter. Därför känns FM så fascinerande. Frågor som lön, ekonomi och effektivitet handlar mycket om branschkunskap, praxis, regler, skatter etc. Man måste vara uppdaterad, bred kunskap skapar trygghet, som är en viktig parameter för alla företag. Jag hoppas vi kan bidra med fräscha synpunkter för att ge FM-branschen ett bra stöd.”

Hogia är medvetet om att det är ett stort steg att byta eller att introducera ett helt nytt system. ”Men, vi går in i partnerskapet ödmjukt och ser vad företagen behöver för tjänster för verksamhetsstöd. Vi hjälper våra befintliga kunder att utveckla sin verksamhet och analyserar samtidigt FM-marknaden. Hogia kommer att marknadsföra sitt partnerskap med IFMA synligt i olika kanaler, fysiska träffar, på nätet, i sociala medier. Vi hoppas att medlemmarna vill föra en aktiv dialog med oss.”

 

Programvaru-och kunskapsföretaget Hogia grundades 1980 av entreprenören Bert-Inge Hogsved. I dag har Hogia-gruppen växt till 27 bolag med sammanlagt 625 medarbetare och finns i Norden och Storbritannien. Huvudkontoret är i Stenungsund på Västkusten. Man arbetar inom tre områden, ekonomi- och affärssystem, system för personaladministration (HR) och transportsystem. Som ny partner till IFMA vill Hogia bidra till att utveckla FM-branschen med hjälp av moderna IT-baserade system och lösningar.