IFMA Sverige ny styrelse 2017

IFMA Sverige ny styrelse 2017

Porträttcollage Styrelsen 2017Nu är en ny styrelse utsedd för IFMA Sverige. Den nya styrelsen utgörs av lika andel kvinnor och män. Ny ordförande är Victor Mannerholm Hammar som ersätter Erik Ahrsjö.

Anneli Sallert, Samhall AB
Anette Gustavsson, Netsky Business Change
Christine Norberg-Francille, Sodexo
Jan Ström, Fastighetsägarna Service
Joachim Boëthius, Johnson & Johnson
Johan Schilow, Compass Group
Jonas Fagerström, ISS
Karin Ståhl, GoToWork
Sandra Dahl, Coor Service Management
Victor Mannerholm-Hammar, EY

Victor Mannerholm-Hammar blir ordförande i den nya styrelsen vars ledamöter är lika fördelade över män och kvinnor.

Läs gärna mer om styrelsen här

Spara