Skatteverket söker – Verksamhetsutvecklare Internservice, Solna

Skatteverket söker – Verksamhetsutvecklare Internservice, Solna

SKV

RM 13378 Verksamhetsutvecklare, Lokalvård, Internservice, Solna

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Dina arbetsuppgifter innebär att förvalta och utveckla ett tjänsteområde inom Skatteverkets interna service. Din roll är Leveransansvarig, vilket innebär att du definierar Skatteverkets och Kronofogdens behov och krav på serviceleveransen samt tar fram och förvaltar dess strategi.

I rollen ingår också att driva utveckling inom leveransområdet. Vissa projekt driver du själv tillsammans med ditt leveransteam, medan du i andra deltar som en resurs med din sakkompetens. Inom detta område är din styrka ett strategiskt agerande för att förankra och genomföra beslutade förändringar. Som Leveransansvarig samverkar du i hög grad både internt inom avdelningen och också med andra delar av Skatteverket samt med Kronofogdemyndigheten. Du stödjer sektionschefer och medarbetare i hela landet i deras utförande på våra tre Internserviceenheter. Till din hjälp har du förutom dina kollegor på sektionen, ett leveransteam med representanter från alla enheter.

Du ansvarar också för datainsamling och verifierar leveranskvalitet och avtalsuppfyllelse i samverkan med berörda chefer och kontaktpersoner. Du ansvarar också för ekonomisk uppföljning av leveransen samt tertialvis avvikelserapportering inför prognoser.

De leveransområden vi arbetar med är: lokalvård, livsmedel (kaffe, frukt och café-/mötesservice), operativ säkerhet, tillträde till lokaler, lokalförvaltning, servicekontor, tillgänglighet och arbetsmiljö, bilar, växter, lokalprojekt samt vårt verksamhetssystem Service Now. Det leveransområden som vi söker förstärkning inom är just nu är lokalvård och destruktion.

Det vi vill uppnå inom sektionen är ett bra samarbete med våra leverantörer och en bra dialog och samverkan både operativt och lokalt ute i landet, samt strategiskt och centralt på huvudkontoret. För att därmed bidra till att Skatteverkets medarbetare får trivsamma, moderna och optimerade lokaler och tjänster.

Internserviceenheterna består av tre enheter med cirka 150-200 medarbetare, fördelade på ett antal sektioner utifrån Skatteverkets regionindelning. Den centrala sektionens uppdrag, där denna anställning ingår, är att utveckla, stödja, styra och följa upp tjänsteleveranserna inom arbetsplatsservice och lokalförvaltning över hela Sverige och har ca 15 medarbetare. Tjänsten är placerad i Solna.

Vi erbjuder dig en arbetsplats
– med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
– som är till nytta för medborgare och företag
– med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
– som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
– med en god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som
• har aktuell erfarenhet av strategiskt arbete med serviceleveranser
• har aktuell erfarenhet av arbete med kravställning, avtalsuppföljning och leverantörsstyrning
• är analytisk, strukturerad och metodisk
• har en förmåga att se och förmedla ett helhetsperspektiv
• är resultat- och målinriktad
• är utvecklingsorienterad och nytänkande
• har lätt för att skapa nya kontakter och samverka
• har en väl utvecklad känsla för service och är stresstålig
• är stabil och skapar förtroende
• har lätt för att kommunicera både skriftligt och muntligt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av förvaltning av serviceleveranser i offentlig verksamhet, av att arbeta med utveckling av rutiner, processer och arbetssätt, har erfarenhet av kravställning i upphandling gällande offentlig verksamhet och har utbildning inom Facility Management.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang.

Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 26.

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

Välkommen med din ansökan till oss!

Sista ansökningsdagen är 14 juni 2017.

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess?

Om du har frågor kontakta:

Lisa Nordh
sektionschef
010-574 69 88

Eva Eriksson
facklig kontaktperson Saco
010-574 84 74

Jan-Erik Åberg
facklig kontaktperson ST
010-574 89 75

Annsofi Eriksson Lehman
HR-konsult
annsofi.eriksson.lehman@skatteverket.se
010-574 72 93