Styrelsekrönikan juni 2017

Styrelsekrönikan juni 2017

av Victor Mannerholm Hammar

Victor Mannerholm Hammar-2917

IFMA en samlingspunkt för en bransch i snabb utveckling!

World Workplace Europe, den största FM-konferensen i Sverige, har precis gått av stapeln i Stockholm. På konferensen blev det tydligt att IFMA är samlingspunkten för en FM-bransch i snabb utveckling. Ledande internationella representanter från både företag, organisationer och akademin delade erfarenheter, insikter och leading practice kring det senaste som händer i branschen. Talarna på konferensen gjorde det tydligt att vi står inför nya möjligheter, eller utmaningar beroende på hur man ser det, och att det ställer oss inför nya frågeställningar. Jag vill passa på att tacka alla som varit med och hjälpt till att göra World Workplace Europe till en framgång!

Konferensen visade på flera nya tekniklösningar för att inhämta information, såsom sensortekniker, augmented reality, appar mm. Nu är det tydligt att frågorna gått från hur vi samlar in information till hur vi bäst hanterar och drar nytta av den. Fokus framåt är vad som egentligen behövs för att verkligen dra nytta av och skapa värde med ny teknik. Min bild är att det kommer att krävas samarbetspartners för att lyckas, vilket innebär nya affärsmodeller för att bygga partnerskap. Här lyftes Vested, som forskats fram på University of Tennessee, fram som ett gott exempel. Ny teknik och nya affärsmodeller resulterar också i nya arbetssätt. På frågan om vad som kommer att driva utvecklingen av FM i Europa svarade hälften av alla deltagare (50%) ”New ways of working/Future of Work”. Flera stora företag och organisationer globalt och i Sverige arbetar redan med de här frågeställningarna. Genom att dela erfarenheter och engagemang kan vi bli bättre rustade att ta oss an dem och tillsammans bygga framgångsrika företag, organisationer och karriärer.

För dig som blev inspirerad på konferensen eller känner att ”jag borde ha varit där” är nu datum spikat för Nordic Workplace. Nordic Workplace erbjuder ett riktigt spännande program som både ger inblick i det senaste som händer, konkreta exempel att ta med sig hem och bra möjligheter till nätverkande. Jag kan rekommendera att ringa in den 7:e december 2017 i kalendern.

Sedan 24 april har jag tagit över som ny ordförande i IFMA efter Erik Ahrsjö som efter ett långt och aktivt arbete som ordförande lämnat över rollen. Ett stort tack till Erik och hela den tidigare styrelsen. Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna och styrelsen vidareutveckla IFMA som samlingspunkten för en FM-bransch i snabb utveckling genom ett antal spännande initiativ. Ta gärna kontakt med IFMA Sveriges Operations Manager, Malin@ifma.se, eller mig Victor@ifma.se om du vill leda eller delta i något av initiativen.

Vad är det som får dig att engagera dig i IFMA?

IFMA är Facility Managementbranschens samlingspunkt för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt en plattform för att utveckla branschen. Som rådgivare har jag haft förmånen att arbeta med flera ledande organisationer och företag och träffat otroligt många duktiga personer. Samtidigt står branschen inför ett antal utmaningar och nya frågeställningar. Genom att dela erfarenheter kan vi bli bättre rustade att tillsammans ta oss an dem och bygga fler framgångssagor – det tycker jag känns motiverande!

IFMA har också en ny stark styrelse där både beställare, leverantörer och rådgivare i branschen är representerade och som jag ser fram emot att arbeta tillsammans med.

 

Victor Mannerholm Hammar är ny ordförande för IFMA Sverige och tar över posten efter Erik Ahrsjö. Victor är management konsult på EY och har varit aktiv rådgivare i FM branschen de senaste 10 åren. Victor tar med sig internationella erfarenheter in i IFMA från att ha arbetat med FM-rådgivning i Förenade Arabemiraten, Indien och UK samt från att ha arbetat med flera av de största FM-transformationerna som inkluderat nya tekniklösningar, nya arbetssätt och aktivitetsbaserade arbetsplatser och nya affärsmodeller på den nordiska marknaden.

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara