Martela ny silverpartner till IFMA Sverige!

Martela ny silverpartner till IFMA Sverige!

Martela: Man får längta till kontoret på måndag morgon
I Finland är Martelas image ett duktigt och kompetent möbelföretag som alla känner till. Också i Sverige har Martela många stora och viktiga kunder inom både privat och offentlig sektor. Men, i dag är Martela mycket mer än en kunnig tillverkare av inredning för kontor och publika utrymmen. Tack vare en ny strategi tar man nu flera steg i en ny riktning, från leverantör av hårdvara till en partner, som smidigt följer med i företagets utvecklingskurva och skapar smarta, effektiva, ergonomiska och trivsamma arbetsplatser nu och på sikt. Läs mer…

———————–

”Vi talar om något som vi döpt till 4C, Communication, Collaboration, Concentration och Chill-out. På en bra arbetsplats skall alla dessa element finnas. Martela har ett bra koncept, Martela Lifecycle, som utgår från kundens behov. I samband med en flytt eller förändring av företagets verksamhet hjälper vi till med en analys i samarbete med FM- och/eller HR-avdelningen”, förklarar Minna Ahvenkoski, Director Workplace Professional Services på Martela AB i Stockholm.

Martela_house_2017_35”Vi söker svar på frågor om nuvarande och kommande arbetssätt, användningen av mötesrum och andra ytor, behovet av förändringsreserver i framtiden etc. Människan står i centrum, hur arbetar du i dag och hur vill du utföra dina uppgifter i morgon. Genom en gemensam enkät till alla medarbetare, intervjuer med teamledare och mellanchefer och vid behov mätningar med sensorer, kan vi slå fast den faktiska beläggningen på arbetsplatsen. Rapporten presenteras sedan för beställaren och Martela initierar vid behov workshops med ledningsgruppen innan förändringens riktning slås fast – många vindar blåser i dag på arbetsplatsen, aktivitetsbaserade arbetsplatser, flexkontor, distansarbete etc.”

Beställarorganisationen skall fungera efter förändringen
Minna säger att man gemensamt avgör vilka mål som skall uppfyllas, vad som fungerar bra, vad som passar in och vilka åtgärder som krävs innan man når målen.

”Sedan börjar planeringsfasen där man tar hänsyn till företagets profil, färger, eventuella nya beteenden, kort sagt organisationens själ. Planskisserna utgår från nyckeltal, som antalet skrivbord, förvaringsplatser etc. Min erfarenhet är att beställarorganisationen måste fungera också efter förändringen – vi stöder den genom våra erfarenheter. Det handlar inte bara om att implementera en flytt utan att genomföra den, att ta hand om återvinning, att upprätthålla överblicken och känna av om planerna behöver modifieras. Vi kan också ge förslag på ordnings- och trivselregler. Det är idealiskt om FM-organisationen och FM-leverantören kan delta i möten varje eller varannan vecka tills nyordningen satt sig.”

Minna tipsar om att medarbetarna kan sätta upp post-it lappar på de platser där man har frågor eller tvivel. När antalet lappar minskat rejält är inlärningsfasen klar.

”Våra råd är att börja förberedelserna tidigt. Motivet får inte enbart framstå som ett behov att spara pengar. Säg hellre att vi har för stora lokaler eller att vi i framtiden behöver finnas i ett annat läge för att våra kunder kräver det.”

Visa ledarskap
För att en förändring skall bli framgångsrik krävs personer som brinner för det hela och som har mandat att ta beslut. ”Visa ledarskap, lyssna och få din röst hörd. Martela arbetar med ambassadörer, som samlas till gemensamma möten, där de för fram synpunkter och idéer från personalen på avdelningarna. Det är en fördel om man vid övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt vänjer sig vid att lösa uppgifter själv i stället för att passivt ta emot ett koncept. De flesta Facility Managers upplever att alla andra har åsikter om deras jobb och då är en fungerande dialog nödvändig. Om alla känner att de är delaktiga i att skapa en trivsam och effektiv arbetsplats är det inte fel att längta till jobbet på måndag morgon.”

Martela_house_2017_23

Återvinning mer än en trend
Minna säger att man inreder kontor och arbetsplatser på ett annat sätt i dag än för tio år sedan.

”I dag är hyrescyklerna kortare, vilket innebär att vi kanske tar bort möbler, särskilt förvaringsskåp, och frigör ytor. Nya arbetssätt kräver annorlunda inredning, telefonhytter, smarta lösningar för mobilt arbete och gemensamma utrymmen. Små företag kan kanske nöja sig med mer standardiserade lösningar som ger snabb leverans medan stora företag vill ha kundspecifika lösningar – då gäller det för oss att tro på vad vi gör. Arbetsplatsen är ett redskap för att locka de bästa medarbetarna och då är det värt att tänka på vårt koncept 4C.”

De snabbare förändringarna innebär också att fräscha möbler blir över.

”Martela producerar ju sina möbler själv. Men, i vår nya strategi ser vi inte enbart till nuet. Man behöver inte ta alla dyra investeringar i början – välj en baslösning och uppgradera vid behov. Om man går från 100 % egna arbetsplatser till 80 % blir det en hel del skrivbord och skåp över. I Sverige finns en tradition att återvinna mycket och i Finland har vi en outlet som byter ut klädseln på stolar och soffor, monterar nya skivor på höj- och sänkbara bord etc. Det gör oss stolta eftersom CSR är viktigt för företagen. I Finland inreder vi många skolor och har utvecklat möbler för teamarbete, där varje enhet har minst två funktioner. Ett exempel på multifunktionalitet är el i borden i lunchrummet, som ju annars utnyttjas bara ett par timmar per dag – nu kan ytan fungera som grupprum eller tyst arbetsplats. Akustik är för övrigt en central fråga, där vi har ett antal intressanta lösningar med olika zoner, dämpande material och andra åtgärder.”

Martela och FM
Att Martela går in som silverpartner i IFMA Sverige gläder Minna, som själv har en bakgrund som Facility Manager i flera stora företag.

”I Sverige är man van att outsourca funktioner och ta in konsulter i projekt. Vi ser att traditionell FM och inredningsbranschen närmar sig varandra med målet att skapa en bra arbetsplats, där den fysiska miljön och tjänsterna samverkar. Vi ser fram emot att träffa medlemmarna på frukostmöten på orter som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Nordic Workplace är ett bra forum liksom WE, där vi förhoppningsvis kan driva de frågor vi anser är viktiga. Världen går snabbt framåt och vi vill medverka till att det sker en positiv utveckling. Våra kollegor både i Finland och Norge är mycket intresserade av vad som sker i Sverige och då vi samarbetar över gränserna gör att vi får bra impulser från alla länder och kan på så sätt bidra till gemensam utveckling både internt och för våra kunder. Det är kul att utmana oss själva och försöka leva som vi lär på kontoret på Torsgatan 13. Ett tips som vi fått vid att av IFMA:s studiebesök är att börja dagen med bordet i ståläge – då kommer vi igång på ett aktivt sätt. ”

 

Spara

Spara

Spara

Spara