IFMA Sverige deltar i arbetet med ny global FM-standard

IFMA Sverige deltar i arbetet med ny global FM-standard

Just nu pågår en mycket viktig fas i FM-branschens utveckling. Den befintliga europeiska FM-standarden, SS-EN 15221, från 2006 kommer att utgöra bas för en ny global ISO-standard för Facility Management. I den svenska tekniska kommittén TK 579, som leds av SIS (Swedish Standards Institute) ingår också IFMA Sverige som en aktiv part. Målet är att de nya standarderna ISO 41000 och ISO 18480 skall kunna tas i bruk under 2018.

Syftet med en global standard är att skapa entydighet kring den fundamentala fackterminologin inom FM-branschen. Ett annat delmål är att sourcingprocessen skall struktureras och inte lämna rum för tveksamheter om vad som egentligen överenskommits. Genom att parterna använder en gemensam internationell standard förenklas avtalsarbetet. Det kan i längden leda till att kostnaderna för FM-leverantörernas och kundernas transaktioner minskas tack vare att osäkerhetsfaktorer elimineras.

ISO-standarderna för FM är tre till antalet:

  • ISO 18480-1 (Terminologi och definitioner)
  • ISO 18480-2 (Vägledning om strategisk upphandling och avtal)
  • ISO 41000 (Krav och vägledning för ledningssystem för Facility Management)

Nu pågår arbetet med ISO 41000 som omfattar ledningssystem för FM. ISO 41000 om ledningssystem för FM innehåller fyra delar:

  • ISO/AWI 41001 (Ledningssystem, krav och vägledning)
  • ISO/DIS 41011 (Terminologi och definitioner)
  • ISO/DIS 41012 (Vägledning för strategisk sourcing och upprättande av avtal)
  • ISO/NP TR 41013 (Nyckelkoncept och fördelar)

Johan Lagerström, idag verksamhetsutvecklare och internrevisor för kvalitet och miljö på ISS kommer att vara IFMAs representant i TK 579 för att medverka i utvecklingen av ISO–standarderna. Han har tidigare arbetat som kvalitets- och miljöchef på ett av ISS dotterbolag och på Citypendeln.

”Jag har arbetat med ISO 9000 sedan 2003 och har tidigare deltagit i SIS’ arbetsgrupp om outsourcing. Det är med stor nyfikenhet jag ser fram att arbeta med den nya globala FM-standarden och att bevaka svenska synpunkter. En standard skall vara ett levande dokument, som kan anpassas till lokala regelverk och tolkningar. En bra förebild är de formuleringar som finns i de stora övergripande standarderna ISO 9000 och ISO 14000.”

Vi hoppas att arbetet i kommittén skall löpa väl under hösten och uppmanar alla medlemmar att hålla kontakt med IFMA Sverige för mer information.