Styrelsekrönikan November 2017

Styrelsekrönikan November 2017

av Karin Ståhl, vice ordförande IFMA Sverige

Över två tusen nya FM-personer behövs
Kärt barn har många namn, säger vi, och benämner facility managern som kontorschef, fm-chef, förvaltare eller kanske intendent. Rakt översatt betyder facility anläggning – det vill säga, utrymme eller utrustning som är nödvändig för att göra någonting. Kan även liknas med synonymer som möjligheter eller medel. Med så många positiva förtecken och omskrivningar måste det ju helt enkelt vara förknippat med ren lycka att vara en facility manager.

Karin_1x1_066_webbSällan har väl kontoret som företeelse och med allt som syns och görs på kontoren, varit så omskrivet och debatterat som det är idag. Det går knappt att öppna sociala medier, internet, en tidning eller en tidskrift, eller slå på teven eller radion, utan att översköljas av allsköns råd och dåd om hur bra, hur intressanta, hur dåliga eller hur omöjliga, våra kontor är som arbetsplatser. Siffran för hur många i Sverige som arbetar (är i sysselsättning) uppgår i oktober 2017 till lite drygt fem miljoner personer. Av dessa brukar vi säga att drygt två miljoner arbetar på kontor. Att då som facility manager basa över kontoret måste ju innebära att mycket av medarbetarnas väl och ve, och tillika organisationens prestation, ligger i händerna på facility managern och hens förmåga att drifta och utveckla kontorets funktioner. Funktioner som blir allt mer komplexa och utmanande, och som kräver mer än en singelkompetens för att förstå sej på och samordna.

Men facility managers arbetar inte bara med kontor. Även sjukhus, skolor, industrin med flera har faciliteter som dagligen ska driftas och utvecklas. Så även resterande del av den svenska arbetsstyrkan, som summerar upp till drygt fem miljoner personer, är varje dag i händerna på en facility manager för att få sin arbetsdag att fungera. Många facility managers kan dessutom ha ansvar som spänner över både mjuk FM (verksamhetsnära tjänster) och hård FM (fastighets- och tekniknära tjänster). Och då krävs verkligen multikompetens.

För att lyckas och trivas som facility manager så är det en stor tillgång att vara nyfiken och intresserad av det komplexa. Att kunna se det innovativt krävande, som något utmanande och lockande. Och som i alla ledarroller är det stor vikt på ledarskap av både projekt, underställda medarbetare och serviceentreprenörer.

Från IFMA har vi gjort bedömningen att det inom de närmaste åren kommer att behöva rekryteras över två tusen personer till yrket. Många verksamma inom FM idag är internutbildade, har en annan utbildning än inom FM, eller kommer från närliggande verksamhetsgrenar. Sedan 2012 erbjuder Affärshögskolan en tvåårig KY-utbildning till facility manager, vilket gör att det årligen utexamineras facility managers från utbildningarna i både Malmö, Stockholm och Göteborg. Genom ett utbildningsupplägg med två stora block av schemalagd praktik kommer studenterna mycket nära arbetsgivarna och det är inte helt ovanligt att studenterna erbjuds arbete redan innan studietiden är slut. Något vi i FM-branschen är mycket glada åt. Och vi FM-fans behöver bli ännu fler. Och vi behöver samverka mer. Ta reda på vad du kan göra för FM-Sverige, och vad branschorganisationen IFMA kan göra för dej. Vi ses i FM-vimlet.

Karin Ståhl, IFMA Sverige, vice ordförande