Finalister i “Stora FM-priset”

Finalister i “Stora FM-priset”

Stora FM-priset delas ut årligen i samband med IFMA Nordic Workplace i Stockholm. Summan om totalt 100 000 kronor går till de studenter som skrivit de tre mest intelligenta och nytänkande C- eller D-uppsatserna på universitet eller högskola. Uppsatserna skall bidra med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen. Under finner du kortare beskrivningar av de tre finalistuppsatserna.

Malin och Jakob

Malin Dahlbom, 25 år från Uppsala, och Jakob Traung, 28 år från Göteborg, är sedan juni 2017 nyutexaminerade studenter från Handelshögskolan i Göteborg med Management som huvudinriktning. Deras gemensamma masteruppsats ”Acting in a Generative Building” belyser kontorskonceptet ABW och hur detta översätts från idé till sin lokala kontext samt hur det bemöts av organisationer i praktiken. Resultatet av studien blev ett antal paradoxer som belyser komplexiteten mellan ABW som idé och hur det fungerar i praktiken. ABW koncept bör inte bara ta hänsyn till om medarbetarna har ett mobilt arbetsmönster eller inte, utan även ta med behovet av fysiskt samarbete i grupp. Dessutom är det avgörande att ta hänsyn till praktiska aspekter såsom geografiska avstånd mellan aktivitetsområdena, överhöring och huruvida organisationen hanterar konfidentiellt material vid utformandet av ABW konceptet.

Tina och Lee

Tina Malmros, snart 27 år från Gotland och Lee, 24 år från Stockholm har tillsammans skrivit C-uppsatsen ”Kontorsutformningens påverkan på medarbetares prestation och produktivitet – Om ansvariga chefers utgångspunkter vid beslut om kontorsutformning”. Uppsatsen undersöker de ansvariga chefernas utgångspunkter vid sina beslut om kontorsutformning. Tina och Lee har undersökt hur cheferna resonerar och vilka kunskaper de har kring att kontorets utformning faktiskt påverkar medarbetares arbetsprestation. Tina jobbar idag som innesäljare hos en grossist som är verksam i hela Sverige och Lee jobbar som ekonomiassistent på ett företag i Kista.

Robert

Robert Ringvall från Umeå har en civilinjengörsexamen med inriktning mot energiteknik med extra fokus på energieffektivisering i byggnader. Hans examensarbete heter “The Impact of Internet of Things on Building Services Engineering” och berör möjligheterna med IoT-utrustade byggnader och hur IoT-expansionen kommer påverka installationsbranschen i framtiden. Uppsatsen tar upp grunderna med IoT, utforskar energieffektiviseringsmöjligheter och undersöker hur IoT kan förenkla arbetet för fastighetsskötare. Robert arbetar idag som VVS-konsult på Ramböll Sverige AB.