Frukostmöte kring arbetsplatsens roll för välmående

Frukostmöte kring arbetsplatsens roll för välmående

Människor som mår bra gör bra saker. Det konstaterades på ett frukostseminarium arrangerat av Sodexo och IFMA Sverige. Seminariedeltagarna fick både lyssna till föreläsningar och själva diskutera arbetsplatsens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Bild2Att arbetsplatsen spelar en viktig roll var de tre föreläsarna överens om. Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi betonade att arbetsplatsen är viktig även när man är sjukskriven. Redan efter tre månader utan kontakt med arbetsgivaren har det visat sig vara mycket svårt att återvända. Hennes statistik visade att ohälsa, framför allt hos kvinnor, är större inom kommunala och landstingsdrivna organisationer jämfört med hos privata aktörer.

Sodexos VD Azita Shariati berättade om företagets undersökningar av medarbetarnas upplevelse av livskvalitet. I den senaste som gjordes på Sodexos aktivitetsbaserade kontor i Solna framgår tydligt att bra ledarskap framhålls som det viktigaste, och att mellancheferna spelar huvudrollen. En av utmaningarna för framtidens arbetsplatser är att skapa miljöer som människor vill komma till trots att de kan sitta hemma eller på andra platser och utföra sina jobb. Det flexibla kontoret ställer nya krav på både anställda och chefer.

Torbjörn Eriksson, grundare och vd på Tenant & Partner berättade att hos dem ansvarar personalen till stora delar själva för sitt upplägg av arbete och återhämtning. De uppmuntrar personalen att träna under arbetsdagen eftersom det gynnar hälsan och ger energi att ta tag i sina arbetsuppgifter. Han framhöll vikten av att förstå hur fysisk, mental och social hälsa hänger ihop. När alla bitar är på plats mår vi bra. Det behövs även förståelse för hur arbetsplatsernas förändring påverkar människor. Många är vana att bli tillsagda vad de ska göra – idag och i framtiden ställs krav på mer egna initiativ.Bild3

Förmiddagen avslutades med workshops kring ett framtida scenario med en decentraliserad och företagande verksamhet som kännetecknas av ständig innovation och högteknologi med fokus på grön ekonomi.

Eva Kristensson

Sodexo
Head of Brand & Communications Nordics

27 november 2017