Vill du vara med och påverka IFMAs verksamhet i Göteborg och Malmö?

Vill du vara med och påverka IFMAs verksamhet i Göteborg och Malmö?

Vill du vara med och påverka IFMAs verksamhet i Göteborg och Malmö?

Intresset för FM och arbetsplatsutveckling är stort och medlemsantalet i IFMA Sverige har dubblerats på några år. Därför vill vi öka antalet nätverksträffar i Göteborg och Malmö och behöver engagera en grupp om ca 4-5 personer i Göteborg respektive Malmö där ni planerar och genomför lokala nätverksträffar. Nätverksträffarna kan vara allt från föredrag till studiebesök och workshops.

Gruppens uppgift kommer vara att ta fram idéer för nya träffar. Administrativt stöd får gruppen av Malin Ljungbeck på IFMAs kansli. Se detta som en möjlighet att få vara med och påverkat, träffa nya intressanta kontakter och komma närmare FM-branschen.

IFMA Sverige är den svenska avdelningen inom IFMA och har som mission att föra samman, stödja och utveckla Facility Management-branschen i Sverige. Under de senaste åren har IFMA Sverige vuxit med över 100% och är idag med sina över 600 medlemmar det självklara branschnätverket för personer och organisationer inom Facility Management i Sverige.

Är du intresserad av att vara med? Maila info@ifma.se