Affärshögskolan får fortsatt förtroende att driva YH-utbildningen: Facility Manager i Stockholm och Malmö

Affärshögskolan får fortsatt förtroende att driva YH-utbildningen: Facility Manager i Stockholm och Malmö

Den 26 jan 2018 meddelade myndigheten för yrkeshögskolan att man beviljar ytterligare två intag av utbildningen Facility Manager i Stockholm och Malmö. Utbildningen startade 2012 i Malmö och 2013 i Stockholm i samarbete med IFMA (utbildningen bedrivs även i Göteborg sedan 2017). Sedan utbildningen startade har två klasser i Stockholm och tre klasser i Malmö examinerats. Majoriteten av de fd. studerande vid Affärshögskolan arbetar idag hos olika FM-leverantörer men även på beställarsidan.

Isak Gerrbo, utbildningsansvarig vid Affärshögskolan i Stockholm är mycket nöjd med beviljandet och poängterat att det är ett resultat av en engagerad ledningsgrupp i kombination med att det är en innovativ bransch som har ett stort behov av ny kompetens, där kan utbildningen vara med och bidra.

I Göteborg är Marie-Louise Andrén utbildningsansvarig och i Malmö är utbildningsansvarig Britt Strand.

Facility Manager utbildningen i Stockholm, Göteborg och Malmö hittar du på Affärshögskolans hemsida här!

rawpixel-com-415593