Coworking-kontor är Fastighetsägarnas nya verklighet

Coworking-kontor är Fastighetsägarnas nya verklighet

Bild1Coworking innebär att flera företag delar på en kontorsyta. Istället för hyreskontrakt tecknar företag medlemskap för att få tillgång till arbetsplatser. Idén med coworking växte ursprungligen fram som ett svar på det behov små företag, frilansare och startups har av billiga och flexibla arbetsplatser i centrala lägen i stora städer.

En fördel med dessa miljöer är att de uppmuntrar till möten, samarbeten och kunskapsutbyten mellan personer från olika branscher och med olika bakgrund. Det ger medlemmarna möjlighet att ta hjälp av varandra och att snabbare finna lösningar, än om de skulle agera på egen hand.

Coworking-aktörer arrangerar även aktiviteter som föreläsningar eller after work, för att skapa mötesplatser och stimulera utbyten mellan medlemmar.
Läs mer här – Coworking-kontor en exponentiell trend – Fastighetsägarnas nya verklighet