Vill du vara med och utveckla branschen?

Vill du vara med och utveckla branschen?

Vi söker dig som har bred erfarenhet från flera olika områden inom FM och vill engagera dig i standardiseringsarbetet. Du kan nu som medlem vara med och bidra till utvecklingen och IFMA står för kostnaderna att vara med i projektet.


Just nu pågår en mycket viktig fas i FM-branschens utveckling. Den befintliga europeiska FM-standarden, SS-EN 15221, från 2006 kommer att utgöra bas för en ny global ISO-standard för Facility Management. Syftet med en global standard är att skapa entydighet kring den fundamentala fackterminologin inom FM-branschen.

 

Arbetsuppgifterna kommer att bestå av följande:

  • Bidra till att utveckla svensk samsyn i utvecklingen av nya internationella standarder för FM.
  • Bidra till att föra fram svenska synpunkter på kommande FM-standarder i  internationella forum.
  • Bidra till att information om standarderna sprids till svenska FM-intressenter