Fokus på välmående på höstens Nordic Workplace

Fokus på välmående på höstens Nordic Workplace

Nordic Workplace, mötesplatsen för alla som arbetar inom Facility Management (FM) i Sverige, är en storsatsning av branschorganisationen och branschnätverket IFMA Sverige. Vår bransch utvecklas allt mer mot att ta ett helhetsansvar för arbetsplatsens utformning och funktion. Därför passar årets tema, ”Healthy people in a Digital World”, väl in i den pågående transformeringen mot arbetsplatser, där individernas behov beaktas med tanke på välmående och produktivitet. Huvudseminariet arrangeras vid en ny tidpunkt i år, redan den 27 september på hotell Clarion Sign mitt i Stockholm.

 FM är en internationell bransch, där Sverige sedan länge haft en framträdande position. Därför är det trevligt att Nordic Workplace får hälsa flera internationella auktoriteter välkomna som föreläsare. Nigel Risner är en av Storbritanniens mest uppskattade talare, som årligen håller mer än 100 föredrag om ledarskap och kommunikation mellan företag och kunder. Han vill inspirera sina åhörare att upptäcka sitt inre djur och sin roll i det zoo som en modern arbetsplats är.

Amerikanskan Kay Sargent arbetar globalt med utformning av arbetsplatser. Hennes föredrag handlar om den föränderliga arbetsplatsen, särskilt med tanke på välmående och psykisk balans. Hon säger att vi befinner oss i en tid då vi utformar nya modeller för att samarbeta, där delningsekonomi, globalisering och ny teknologi ställer nya krav på de platser där vi utför vårt arbete.

Svensken Henrik Gustafsson på Knowit är en digital strateg och coach. På Nordic Workplace fokuserar han på den digitala arbetsplatsen, vilket också är titeln på hans bok om hur bra IT-lösningar lyfter arbetsplatsen utan att utsätta medarbetarna för frustrationer och överbelastning.

Marie Andersson, från Telia Company berättar tillsammans med FM-företaget Coor om hur man knyter samman medarbetarna och skapar plattformar för samarbete i den moderna, digitala arbetsmiljön.

Mycket nytt i Sverige

Den svenska diskussionen har en tid dominerats av frågan om man skall övergå till aktivitetsbaserade arbetssätt eller inte och därmed om hur arbetsplatserna skall utformas. Nu har perspektivet förskjutits mer mot hur vi skall skapa miljöer där vi mår bra och blir stimulerade, både professionellt och socialt.

ICA-gruppen har redan länge strävat till att utveckla sina arbetsplatser i riktning mot en öppnare och mer flexibel kontorsmiljö. Ingemar Wikman och Annelieke Ettema Luczak från ICA-koncernens HR-avdelning lyfter fram ett case från företagets arbetsplatsutveckling – ”Att skapa en produktiv och lustfylld arbetsplats, där arbetsmiljö och arbetssätt går hand i hand.”

WELL-certifiering för den ultimata arbetsplatsen på E.ON

Energikoncernen E.ON går i bräschen för ett helt nytt och annorlunda tänk i samband med att man samlokaliserar tre enheter till ett gemensamt nordiskt huvudkontor i Malmö. Linda Palac, Head of Real Estate på E.ON Sverige AB, berättar att den nya byggnaden kommer att certifieras enligt The WELL Building Standard, den första internationella byggstandarden, som tar hänsyn till människors välbefinnande i arbetslivet.

”Castellum, som bygger huset har ett WELL-certifierat hus i Hyllie i Malmö, men vi vill gå ett steg längre, skapa den ultimata arbetsplatsen, där man inte enbart utgår från materialval och hållbarhet ur miljösynpunkt som i de flesta andra certifieringssystemen. WELL är etablerat i USA, där man bedömer sju aspekter som påverkar vår hälsa: ljus, ljud, luft, näring, rörelse, vatten och välbefinnande. För varje utvald kategori har man specificerat hur kroppen och psyket påverkas. I projektet ställer vi höga krav på till exempel belysning, akustik, växtväggar, konst, dofter, luftkvalitet etc. Vår tanke är att vi som hyresgäst skall ha en direkt dialog med Castellum kring både hårda och mjuka frågor.”

Det nya kontoret skall stå klart för inflyttning kring årsskiftet 2021–22. Målet är att använda ytorna effektivt i någon form av aktivitetsbaserad miljö. Projektgruppen som utreder de framtida lokalerna förbereder också certifieringen tillsammans med tredjepartsorganet WSP.

”Vi kommer att behöva utforma delar av lokalerna för att de skall uppfylla kraven enligt WELL och optimera människans välmående inne i huset.”

Innovation och mentorskap

Det franska företaget Sodexo är en av Sveriges ledande leverantörer av FM-tjänster. I april i år introducerade man ett nytt acceleratorprogram, SPARX, för nystartade företag i servicebranschen.

”Vår ambition är att hjälpa early startups med att komma igång snabbt och nå sin fulla potential genom vägledning och tillgång till vårt globala nätverk. Det är ett inspirerande och ömsesidigt lärande som hjälper oss att flytta servicebranschen framåt”, säger Magnus Löfsjögård, programansvarig för SPARX.

Sodexo bistår med mentorskap, en global testmiljö i 80 länder och en möjlighet att skala upp innovationer med tillväxtpotential.

Också en annan stor FM-aktör, ISS, kommer att medverka med ett föredrag i anslutning till huvudtemat.

Årets FM-innovation

Framtiden är redan här – åtminstone på Nordic Workplace, där priset för Årets FM-innovation delas ut. Priset går till en tjänst eller produkt som har potential att utveckla eller förbättra FM-branschen. Vinnaren får hjälp att sprida ut sin innovation i branschen via vårt nätverk.

I juryn ingår Victor Mannerholm Hammar, ordförande för IFMA, Karin Ståhl, vice ordförande, Henrik Gustafsson, digital strateg och verksamhetsdesigner och Karin Adelsköld, teknikjournalist och hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola.

Sista dag att anmäla sig till tävlingen är den 15 augusti. Mer information finns på www.ifma.se

Mingla och knyt kontakter

Nordic Workplace är FM-branschens motsvarighet till Almedalen. Missa inte att anmäla dig och dina kollegor för ett givande seminarium om de allra hetaste ämnena och för att få möjlighet att träffa andra i branschen för givande diskussioner och inspiration!

 

Av Tage Erikson