Lingio och samarbetet med Sodexo vinnare av Årets bästa FM innovation

Lingio och samarbetet med Sodexo vinnare av Årets bästa FM innovation

IFMA delar för första året ut ett pris för Årets bästa FM innovation.
Syftet med priset är att uppmuntra och sprida innovationer som utvecklar och förbättrar FM branschen. Innovationen ska antingen vara en framtagen tjänst/produkt med påvisad funktion som utvecklar och/eller förbättrar branschen, eller av juryn bedömas att tjänsten/produkten har en potential att utveckla och/eller förbättrar branschen.

Juryn bestående av Victor Mannerholm Hammar (ordf IFMA Sverige), Karin Ståhl (vice ordf IFMA Sverige), Karin Adelsköld (teknikjournalist & hedersdoktor LTH) och Henrik Gustafsson (digital strateg & författare) har under sina jurymöten diskuterat utefter de kriterier som ställts upp och har identifierat tre bidrag att uppfylla kraven för nominering.

Juryn har bedömt bidragen utifrån frågor som: Hur stort är problemet? Hur hög är nyttan? Vems problem löser man? FM-kunden eller kundens kund? Branschen? Samhället? Samt graden av nytänkande – hur nytt är arbetssättet och om man använder digital teknik på ett nytt sätt.

DSC_2176

Vinnaren är Lingio och samarbetet med Sodexo.
Detta bidrag är en digital språkapp för kurser i yrkessvenska för en snabbare väg in i arbetslivet för utrikesfödda med fokus på invandrarkvinnor.

Vinnande bidragets målsättning har varit att:

  1. Korta ner tiden till att utrikes födda kommer i arbete i samhället
  2. Stötta befintliga anställda med språket, och därmed förbättra deras karriärsutveckling
  3. Specifikt stötta invandrarkvinnor som enklare kan komma in i FM-­branschen

Motivering
Vinnaren har skapat ett helt nytt arbetssätt för språkinlärning där man bryter normen med klassrumsledd undervisning.  Det möjliggör en helt annan flexibilitet för när inlärning kan ske genom att den kan kopplas till specifika arbetssituationer och erbjuder individanpassad inlärning samt tydlig uppföljning av framsteg. Man har också jobbat modernt med tvärdisciplinära team av språkvetare, tekniker, designers med flera.

Vinnaren har ett socialt entreprenörskap som både har en tydlig egennytta men också en klar nytta för branschen.

  • Ett tydligt problem får genom innovationen en tydlig lösning, som hjälper FM-kunderna och medarbetarna.
  • Nyttan med innovationen är att den kan få stor påverkan för såväl individer som bransch och samhället. Och på flera plan; ekonomiskt, socialt och välmående.

 

Finalist & andrapristagare: Coor – My Workplace

Coor har skapat en app där medarbetare får tillgång till en rad olika tjänster direkt i sin telefon. Detta bidrag är en tjänst som över tid kommer att visa på stor effektivisering när allt fler smarta tjänster kan samlas och nås via en kanal.

Motivering
De har genom ett modernt tänk skapat en app där medarbetare snabbt och enkelt får tillgång till en rad olika tjänster direkt i sin telefon; allt ifrån att felanmäla kontorsmaskiner och boka mötesrum, till att få hjälp med att hitta en ledig parkeringsplats. Tjänsten visar potential för ökad upplevelse av arbetsplatsen och höjd effektivitet.

 

Finalist & andrapristagare: Workmotions – DynaDesk

DynaDesk är en svenskutvecklad preventiv produkt som motverkar att vår vanligaste belastningsskada och arbetsmiljöproblem för kontorsanställda uppstår. DynaDesk skrivbordets kontinuerliga rörelse av tangentbordsdelen medför att användarens muskler i nacke, skuldror och armar långsamt rör sig oberoende om användaren sitter eller står.

Motivering
De har utgått från ett nytt sätt tänka genom att låta individen anpassa sig till skrivbordet, i stället för att skrivbordet ska anpassa sig till individen och kompensera för en onaturlig arbetsposition genom att vid andra tillfällen röra på kroppen. Produkten visar potential för ökad förståelse för och ökad möjlighet till rörelse.