Nå nya framgångar med det hjärnvänliga kontoret

Nå nya framgångar med det hjärnvänliga kontoret

gotowork

Vilka frågeställningar är viktiga för ledarna i organisationen där du arbetar? Jag kan anta, och är helt säker på att jag inte antar fel, att ledare på alla nivåer har dagarna fulla av strategisk och taktisk planering för framtid och konkurrenskraft. Tillika verkställande av dessa planer, tillsammans med ledare på operativ nivå och medarbetarna.

Som arbetsplatsstrateg har jag förmånen att arbeta nära mina kunder i uppdrag, och alltid i strategiarbetets tidiga skeden landar vi i diskussioner om medarbetarlöfte, kundlöfte, digitalisering och hållbarhet. Jätteviktiga fokusområden som vi på ett eller annat sätt sedan landar i strategin för organisationens arbetsplats. En arbetsplats som inte längre enkom representeras av kontoret – det byggda och inredda rummet – utan numer även får omfatta den digitala infrastruktur som behövs för att arbetsplatsen ska fungera. Och även servicearbetsplatsen som består av de FM- och IT-tjänster som sedan omsluter såväl den fysiska som den digitala arbetsplatsen och bildar arbetsplatsupplevelsen. Eller, workplace experience som vi ofta till vardags kallar den.

Men, tillbaka till de viktiga frågeställningar och diskussioner som jag inledde med. Framtid och konkurrenskraft. Löften till medarbetare och kunder. Digitalisering och hållbarhet. Vi som arbetar med kontor och arbetssätt, vad ska vi göra för att lokalerna ska bli ett stöd, en katalysator, för utveckling av organisationens konkurrenskraft och medel för att uppfylla löftena? Med stöd i forskning inom kontor, hälsa och på våra mänskliga hjärnor vet vi idag hur vi ska göra. Vi gör hjärnvänliga kontor, och skapar på så sätt arenor för nya framgångar. Och precis som du nog listat ut, så gör vi det med medarbetarna i fokus.

I kriget om talangerna – att rekrytera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna – utvecklar alla organisationer sitt sätt att arbeta med talent management och employer branding. Ofta formulerat i ett löfte till medarbetarna: ”Kom till oss. Här kommer du att få arbeta med spännande utvecklingsprojekt och nya marknader. Våra ledare är kompetenta och coachande. Du får möjlighet att sporta och träna i anslutning till jobbet, vi främjar en god kosthållning och vill att du sover gott om nätterna. Den teknik vi arbetar med är bra och dessutom är vårt kontor snyggt, så här kommer du att trivas”. Räcker det för att lyckas? Det kan vara tillräckligt för att lyckas med rekryteringen, men det räcker inte för att få talangerna att stanna. För att det ska bli verklighet krävs att vi skapar hjärnvänliga kontor. Då kommer medarbetarna inte bara att komma, utan också bli kvar.

Är det svårt? Nej, egentligen inte. Forskningen och åtskilliga års studier av prestation och glädje på kontor gör att vi vet vad som krävs. Börja med att först planera för möjlighet till individuellt, fokuserat arbete – då kan medarbetarna gå undan och arbeta i fred när så behövs. Sedan planera för gemensamt, fokuserat arbete – platser på kontoret där det är meningen att vi ska diskutera, planera, tänka och skapa tillsammans. Där vi får låta utan att det stör andra. Ta reda på vad individer och team i organisationen gör om dagarna, och planera efter det. Lägg till informella och varierade ytor där spontana möten kan uppstå. Ta höjd för den närmaste framtiden, så organisationen kan växa eller förändras utan att kontoret blir fel. Då har du skapat det hjärnvänliga kontoret där dina medarbetare vill jobba!

På den goda arbetsplatsen du skapat ges medarbetarna möjlighet att prestera på rätt sätt, och på topp när så behövs. Kontoret ger stöd för koncentrerat och fokuserat arbete. Dina medarbetare ska gå från kontoret med en lägre känsla av stress än när de kom in. Om du känner att ert kontor inte ger dina medarbetare den möjligheten eller det stödet, så är det dags att du gör någonting åt det. Vi vet för mycket för att inte göra det.

 

Krönika av Karin Ståhl, vice ordförande IFMA