Hållbarhet är lönsamt

Hållbarhet är lönsamt

Satsningarna som vinner i längden

Att hållbart företagande kan vara bra för affärerna har ett flertal experter konstaterat. Men hur ska fastighetsbranschen  agera för att nå dit? Just nu pågår ett paradigmskifte inom fastighetssektorn. Det handlar om nya tekniker, automatisering och digitalisering som skapar en smartare drift och förvaltning. Även frågan om hållbarhet har hamnat högt upp på agendan. Fastighetsbranschens omställning mot hållbarhet leds främst av tre drivkrafter – sänkta kostnader, kontroll samt skapande av nya värden.

Tittar man från ett längre perspektiv är det absolut ekonomiskt fördelaktigt att göra hållbarhetssatsningar. Här utvecklar jag fyra tips för hur fastighetsbranschen kan ställa om för att nå både högre lönsamhet och klara av att öka hållbarheten.

  1. ”Fastighetssektorn bör utforma bättre produktionstänkande i fler delar av sina värdekedjor och se över hur den cirkulära ekonomin kan industrialiseras. Det skulle kunna göras genom att satsa på återvinning, uppgradering och renovering av lokalerna. Denna punkt handlar med andra ord om hur fastighetsbolag ser över samspelet mellan affärsmodell och drivkrafterna som främjar hållbarhet”.
  1. ”Delvis kan fastighetsägarna titta på vilken typ av energi som köps in, men företagen bör även analysera sin energieffektivitet och förstå att fastigheten i sig är en logistikhubb, då måste också transporter till och från fastigheten belysas. Inom energieffektiviseringsområdet går utvecklingen snabbt framåt och det finns redan byggnader som till stor del är självförsörjande på energi. Materialflöden bör analyseras för att kartlägga vad som köps in och släpps ut, behöver man verkligen byta allt? Här finns det rent krasst stora besparingar att göra genom att återanvända och komplettera upp med nytt.”
  1. ”Fastighetsbranschen bör utnyttja digitaliseringen och använda nya tekniker, material och affärsmodeller för att ställa om fastighetens processer till att bli mer resurs och energibesparande. Många installationer är redan gjorda vilket gör uppgraderingen viktig. Men vad som blir ett hinder är att företag behöva vänta tills nästa investeringsfönster innan de på allvar kan satsa.”
  1. ”Att knyta ihop miljöarbetet med det övriga förbättringsarbetet är fundamentalt. Men för att göra hållbarhet mer relevant för det interna arbetet krävs det att ledningen mäter, uppmärksammar och följer upp frågor inom området. Det är först när fastighetsbranschen  blir lika engagerad i miljöfrågor som i kvalitetsaspekter som det skapas en riktig hävstång.”

Det har nu gått fyra år sedan jag valdes in i av er IFMA´s styrelse. Ett hedersuppdrag på många sätt och vis. Allt roligt och spännande har tyvärr också ett slut, och efter noggrant övervägande har jag valt att lämna min plats till förfogande.

Med det sagt vill jag återigen säga tack till er alla som driver FM-branschen framåt, utan er och ert engagemang hade det inte gått.

Jag vill också önska er alla God Jul & Gott Nytt År.

Jan Ström