Rapport från World Workplace Europe 2019

Rapport från World Workplace Europe 2019

WWE

World Workplace Europe 2019 genomfördes 20 till 22 mars i Amsterdam. Även om värmen inte riktigt hade kommit och tulpanerna fortfarande var på väg ut i blom så gav Amsterdam oss ändå en härlig vårkänsla.

En gång om året drar denna konferens inte bara den lokala och internationella FM-gemenskapen för att nätverka och utbyta tankar, vi kan också räkna med deltagare från bland annat byggmiljön och HR. WWE är en plats att ansluta sig till för att lära sig om vad som händer i Europa och för att ta del av de senaste trenderna och innovationerna i FM-världen. Evenemanget äger alltid rum i en attraktiv stad och på en unik plats. I år ägde konferensen rum i ett gammalt industrivarv i Amsterdam.

Konferensen, som lockade till sig över 800 deltagare från över 40 olika länder, var proffsigt anordnad och hade över 50 olika programpunkter. Utöver presentationer, workshops, rundabordssamtal och paneldebatter så fanns det också goda möjligheter till att knyta nya kontakter under dagen, antingen vid förtäringen ”marketplace” eller vid utställningen ”the strip”. Allt skedde i en spännande lokal med god mat och bra service.

Konferensen hade många inspirerande talare och däribland fyra key notes.

Dagens Opening key note var Nigel Risner. Nigel, som vi känner igen från förra årets Nordic Workplace i Stockholm, är en av Storbritanniens mest uppskattade talare, som årligen håller mer än 100 föredrag om ledarskap och kommunikation mellan företag och kunder. Han vill inspirera sina åhörare att upptäcka sitt inre djur och sin roll i det zoo som en modern arbetsplats är.

Kate Vitasek, från University of Tennessee och grundare av affärsmodellen Vested, hon talade om olika typer av sourcing business models, dvs. affärsmodeller för upphandling. Kate lyfte fram att det finns flera olika typer av sourcing business models; transactional, performance based och outcome based där Vested är en outcome baserad affärsmodell och att vi behöver ställa oss frågan vilken affärsmodell som är bäst lämpad för det vi vill uppnå.

“We say we want change and strategic partners and then we write contracts modeling the way it’s always been with Request for partners, negotiations, clauses and penalties”

Hon pratade om vad som krävs för att bygga partnerskap i form av Vestedkontrakt; relationsbaserade kontrakt och att vi behöver titta på värdet istället för enbart priset.

Dagens tredje key note var James Dearsley som ställde frågan Will PropTech make all Facilities Managers redundant? Closing key note Nancy Rademaker, Partner hos nexxworksprofessional, talade om AI. Nancy, som bland annat jobbat 5 år för Microsoft i Holland, har mer än 20 års erfarenhet av hur teknologier har transformerat samhället.

Årets evenemang har fått bra feedback från deltagare och utställare.

”Tack för en bra konferens med utmärkta nätverksmöjligheter, den attraktiva och kreativa platsen och för ett inspirerande program med fantastiska talare ”

Även Lara Paemen, Director IFMA Europé, är nöjd och tycker att konferensen har tagit ett steg framåt och tackar alla deltagare, talare och utställare. 

Efter två fulla konferensdagar, facility tours och avslutande FM party lämnade vi Amsterdam fyllda av inspiration, nya idéer och kontakter. Vi ser redan nu fram emot nästa års WWE som även den kommer att vara i Amsterdam. Så den som missade årets konferens får en ny chans att möta våren och FM-branschen i Amsterdam 2020.