Som ny styrelsemedlem – Vad kan jag bidra med?

Som ny styrelsemedlem – Vad kan jag bidra med?

När jag fick frågan av valberedningen om jag var intresserad av att sitta i styrelsen i IFMA blev jag glad och stolt över att få frågan men kände att jag behövde tänka över den lite då det också innebar vissa förpliktelser. Vad skulle jag kunna bidra med utöver min tid och mitt brinnande intresse för FM?

Kom till slut fram till att med en bakgrund hos en av de större FM leverantörerna och sedan under många år som beställare av FM tjänster på en stor statlig myndighet så kanske jag kan bidra med något från dessa två världar. Mina egna värderingar stämmer också väl överens med de som IFMA (Learn, Connect, Advance) står för.

  • Enkelhet – Att sträva efter att hitta enklare och smidigare lösningar genom ständiga förbättringar – lära sig av andra – små förbättringsförslag är lika viktiga som större innovationer – Learn
  • Omsorg/engagemang – att skapa bekymmersfrihet dvs. att kollegorna får ett smidigt flöde i sin arbetsdag kan inte ske utan att man samarbetar med andra och delar med sig, attityden är allt  – Connect
  • Att våga – oavsett om du arbetar inom offentlig eller privat sektor så behöver du våga testa nytt och pusha dina gränser och utmana dig och din organisation för att utvecklas, ibland måste man också misslyckas för att lära sig  – Advance

Min förhoppning är att jag ska kunna bidra med utökade kopplingar till offentlig sektor som jag tycker visar sig för lite i branschorganisationen och i nätverkandet utanför den offentliga sfären.

Idag har IFMA ca 150 företag/organisationer som medlemmar och ca 20% av dem kommer från offentlig sektor. Visserligen är dessa 20% de som i mitt tycke ligger i framkant inom FM i  offentlig sektor. Här kan man undra om det är orsak eller verkan – dvs har de gått med i IFMA för att de driver utvecklingen av FM inom offentlig sektor eller ligger de i framkant inom FM för att de är med i IFMA?

Det händer mycket inom FM branschen och det är viktigt att vi oavsett om vi tillhör offentlig eller privat sektor delar med oss och driver utvecklingen framåt.

Jag ser fram emot att organisationerna inom offentlig sektor tar en aktivare del på IFMAs nätverksträffar och events för att dela med sig av både framgångar och misslyckanden.

En annan fråga som jag brinner för är blivande ”Facility managers” som ska ut på LIA praktik (lärande i arbete) under år 1 och 2 på sin YH utbildning – mitt råd till alla er som är medlemmar dvs idag ca 600 st. – se till att ni inför 2020 tar in en LIA praktikant – de är guld värda – jag talar av egen erfarenhet, jag har totalt under de senaste åren haft 9 st. Ge av er tid till dessa nykomlingar i FM branschen så levererar de stordåd.

Frågeställningar som jag gärna ser att vi arbetar med framöver i IFMA:
Vad kan vi inom FM branschen göra för att bidra till de globala hållbarhetsmålen?
Hur kan vi konkretisera detta och dela lösningarna med varandra?
Hur kan vi utöka mängden offentliga organisationer som är med i IFMA?
Hur kan vi inom IFMA använda digitala hjälpmedel för att bättre dela med oss av kunskaper som delas i nätverket?
Hur kan vi stötta YH utbildningen till Facility managers med bra praktikplatser?

Vänliga hälsningar
Marie Andersson, Stolt styrelseledamot i IFMA