Nimway från Sony – personlig FM-assistentlösning

Nimway från Sony – personlig FM-assistentlösning

frontpage

Den moderna arbetsplatsen ger oss en allt större frihet att organisera och utföra vårt arbete. Samtidigt kan friheten också innebära nya utmaningar, vilket alla Facility Managers som arbetar med aktivitetsbaserade och flexibla lösningar säkert har noterat. Nimway från Sony, IFMA:s nya silverpartner, erbjuder en intuitiv lösning för framtidens aktivitetsbaserade och smarta kontor.

Inom Sony Mobile i Lund hade man arbetsplatser i 13 olika lokaler, vilket medförde irritation och tidsspill när medarbetarna skulle organisera sin arbetsdag. Internt lanserade man därför 2010 ett verktyg för att lättare kunna hantera arbetsplatsrelaterade frågor som att finna andra medarbetare, boka lokaler, mäta nyttjandegrader och rapportera fel.

Verktyget mottogs mycket väl av medarbetarna och samtidigt insåg man att effektiviteten inom organisationen ökade. Forskningen stödde också de interna slutsatserna, enligt en studie i USA förloras över 30 minuter per arbetsdag för att medarbetarna letar efter varandra eller en ledig arbetsplats och kommer igång med möten.

Sony beslutade därför 2015 att man skulle kommersialisera produkten. Det skånska ordet ’nimt’ betyder praktisk, händig och flink därav fick produkten namnet Nimway. Lanseringen skedde 2017 på en mässa i Berlin och sedan dess har Nimway, utvecklat i Sverige, snabbt vuxit på marknaden i Skandinavien och internationellt.

Fokus på enkelhet och snabbhet för användaren
De moderna och aktivitetsbaserade kontoren är framtiden menar många. Men för att flexibiliteten ska kunna omvandlas till effektivitet behövs framtidens teknik.

”Nimway fungerar som en personlig assistent som hjälper de anställda att hitta lämpliga lediga rum, arbetsplatser och inte minst hitta varandra. Det sker via mobilappar, rumspaneler och stora digitala skärmar som med hjälp av sensorer och inomhuspositionering hjälper användaren, t.ex. att komma i tid till möten. Detta gäller alla typer av kontor, inte enbart de aktivitetsbaserade”, berättar Lars-Gunnar Lundgren, Head of Nimway.

Nimway finns lanserat på större arbetsplatser och på flera av dem har att nimway:a varandra blivit ett verb som beskriver hur man lätt hittar varandra på en aktivitetsbaserad eller projektorienterad arbetsplats.

Effektivitet i förvaltningen av kontoret
Lösningen förser även Facility Management-organisationen med avancerad statistik över hur arbetsplatsen utnyttjas. I gamla traditionella kontor står många lokaler outnyttjade medan Nimways närvarouppföljning via sensorer gör det enklare att kontinuerligt anpassa arbetsplatsen till organisationens behov tack vare en avancerad statistikfunktion.

Nimway har även en funktion som gör rapporterande av fel mycket lättare för anställda och som hjälper Facility Managagement att adressera problemen. Man tar ett foto av en defekt stol eller motsvarande med mobilen och felrapporterar – positionen anges automatiskt och felet registreras i systemet.

”Det finns flera uppsidor med att kombinera nya arbetssätt med ny teknik. Här är ju tanken främst att man ska främja kreativitet och effektivitet, samtidigt är det också en ekonomisk fråga, påpekar Lars-Gunnar.

Sony – kvalitet och pålitlighet
I Nimway erbjuder Sony en helhetslösning med fullt ansvar för införande och underhåll, från hårdvara som sensorer i mötesrum och under skrivbord till skärmar utanför mötesrum och stora digitala kartor på skärmar, där användarna gemensamt kan ta del av information. Nimway är kompatibelt med Office 365 och andra kalendersystem. Genom att kombinera Sonys styrkor kring UX, kommersiella produkter och tillverkning i egna fabriker kan Sony genom Nimway erbjuda en världsledande lösning i detta växande segment.

Bland kunderna i Sverige finns privata företag, statliga myndigheter och ett antal kommuner som till exempel Örebro. Kunderna har varit väldigt positiva, särskilt över hur effektivt den intuitiva lösningen fungerar. Målet är att minska stress och oro, som är ett problem på många moderna arbetsplatser.

Vill spela en aktiv roll inom IFMA Sverige
”Vi har deltagit ibland annat i nätverksträffar med IFMA Sverige de senaste 2 åren och medverkat och talat på konferenser. Vi ser att IFMA är en bra och professionell organisation, som fokuserar på arbetsplatsen. Då vårt fokus ligger i att hjälpa företag att tillhandahålla medel för att utveckla och upprätthålla en modern och intuitiv arbetsplats ligger detta helt i linje med våra mål. Vi har fått bra kontakt och ser att ni organiserar bra konferenser och mässor.”

Lars-Gunnar Lundgren säger också att målet är att via IFMA nå alla som jobbar med arbetsplatser, slutanvändare, serviceleverantörer, konsulter.

”Det är intressant med den breda paletten på IFMA:s arrangemang eftersom sammankomster och erfarenhetsutbyte kring hur vi skapar bättre arbetsplatser är frågor som ligger oss varmt om hjärtat.”

Läs mer på nimway.com och följ Nimway på Linkedin.