Medarbetarens arbetsplatsupplevelse – nytta eller nöje?

Medarbetarens arbetsplatsupplevelse – nytta eller nöje?

Det finns ingen motsättning mellan att ge våra medarbetare den bästa upplevelsen av sin arbetsdag, och att sätta kunder och organisationens och företagets välmående och utveckling i första rummet.

Den tid vi nu befinner oss i är till mångt och mycket en tuff och krävande vardag. Med ständiga förändringar och ett överflöd av data och information att hantera har vi kommit så långt att individens och teamens upplevda produktivitet betyder allt. I min egen ledningsgrupp på vårt konsultbolag konstaterade vår marknadskommunikatör att vi (ledningsgruppen) är en serviceorganisation med uppgift att undanröja hinder och göra det lättare för kollegorna att arbeta. Så sant. Vi döptes sen om från ledningsgrupp till Valla-team, grymt inspirerade av landslaget i längdskidor prestationer just då, och sen dess vallar vi vidare. Med ännu större fokus på att ge alla förutsättningar för en ännu bättre arbetsdag.

När vi sätter fokus på medarbetarupplevelsen på våra arbetsplatser händer det nåt. Friktionen minskar, produktiviteten ökar, tillika den organisatoriska effektiviteten. Och det är på så sätt som vi som tillhandahåller arbetsplatser kan göra skillnad. Det handlar om att ge medarbetare, konsulter, gigare och ledare möjlighet att prestera som bäst när så behövs. Genom att tillhandahålla en arbetsplats som är servande och rätt dimensionerad och bestyckad, både fysisk och digital. Som är skräddarsydd efter organisationens behov så den alltid ger rätt stöd. Oavsett om det gäller individuellt eller teamarbete, teknik för sömlösa digitala möten, variation av arbetsplatser, rätt avpassade servicetjänster i rätt tid och mängd, nudging för ökad hälsa och välmående eller stöd för worklife-balance och hjärnsmart arbete. På en sån arbetsplats vet vi att det är lättare att arbeta. Alla känner att de gör ett bra arbete, blir nöjdare och friskare. Och med gladare medarbetare blir leveranserna bättre, kunderna nöjdare och resultatutvecklingen pekar automatiskt åt rätt håll. När vi har kommit dit, har vi tagit upplevelsen av arbetsplatsen in i ett tillstånd av både nytta och nöje.

Det är lättare att skapa en bra medarbetarupplevelse på arbetsplatsen än att åka till månen.

Som en sann sextiotalist har jag från början drillats i andan: ”Fråga inte vad företaget kan göra för dej, utan vad du kan göra för företaget”, fritt tolkat från John F. Kennedys ”Inspirational speech” i september 1962. Lojalitet, en bidragare, sätta företagets och kundernas behov före den egna individens. En stark tro på att det jag kan göra verkligen bidrar till nåt bättre och att jag kan göra skillnad, är nåt som jag bär med mej som ett resultat av detta. Den grundinställningen, kombinerad med dagens tempo och kraven på arbetsgivarnas transparens och ärlighet, gör att jag känner mej rustad för att fortsatt verka för ännu bättre arbetsplatser. Det är nåt jag verkligen brinner för. Så låt oss brinna tillsammans. Ju fler vi är som förhåller oss till arbetsplatsen och den upplevelse den kan bidra till för till både medarbetare och bottom line, desto bättre arbetsplatsframtid kan vi bygga. Tillsammans.

 

Karin Ståhl, Vice ordförande IFMA