Vad består Facility Management av framöver? Vilka tjänster och leverantörer bör vara en del av IFMA?

Vad består Facility Management av framöver? Vilka tjänster och leverantörer bör vara en del av IFMA?

David Lang, styrelsemedlem IFMAdavid - kopia
IFMA Krönika

Fick frågan att bli en del av IFMA Sveriges styrelse i våras och att jag tackade ja beror mycket på möjligheten att vara del av och följa den fortsatta resan och utvecklingen av Facility Management och IFMA, men också få chansen att lära mig mer och vara en del i dialogen inom ett mycket spännande område som berör så mångas vardag. Vi tillbringar stor del av vår tid på arbetsplatsen och dess betydelse för välmående och prestation kan inte underskattas. Utvecklingen inom tjänstsektorn går fortare och fortare.

Inom Facility Management använder vi ofta begrepp som hårda och mjuka delar i leveransen, många organiserar både leverans och beställarorganisationer utifrån detta. Kanske i en del fall på grund av tradition och lämpliga kompetenser i en grupp.

Vad består Facility Management av framöver? Vilka tjänster och leverantörer bör vara en del av IFMA? För mig är upplevelsen av arbetsplatsen en summa av alla tjänster. Från klimatet i lokalen, till smaken på kaffet och renheten på toaletten. Många faktorer påverkar upplevelsen av Facility Managements olika delar. Hur ser vi till att vara aktuella och samtida genom digitaliseringens påverkan, Aktivitetsbaserade arbetsplatser och att det mesta i livet numera förväntas vara upplevelesebaserat?

Med all data som vi nu kan få tillgång till via nya system och metoder måste resultera i att vi med effektiv, bra styrning och förståelse kan skapa en ännu bättre upplevelse för de som nyttjar tjänserna. Medarbetare från olika generationer, med olika behov och önskemål, ska använda samma arbetsplatser och individen ska kunna byta plats efter behov. Brukarna har olika uppfattning om hur en arbetsplats ska se ut och fungera.

Kan systemen framöver hjälpa mig välja var jag kan göra mitt arbete bäst utifrån givna förutsättningar och individuella preferenser samtidigt som det tar hänsyn till leverantörens behov av att komma åt för rengöring eller service av maskiner och arbetsplatser? Hur skapar vi förutsättningarna för ökad produktivitet och välmående på arbetet?

Jag är övertygad om att vi med smarta system och innovativa lösningar kan ta detta flera steg framåt. Hur detta ska ske och vad som behöver göras måste aktörerna i branchen, både beställare och leverantörer av såväl de direkta tjänsterna som bakomliggande system. Nästa chans till att vara med i dialogen är på årets FM-händelse NWP den 23 oktober. Programmet är spännande och jag hoppas vi ses där. Har du inte anmält dig än så gör det nu här NWP.

Vi har nyligen återstartat ett samarbete med SiS, Svenska Institutet för standarder. Tillsammans vill vi skapa en svensk anpassning av den Europeiska FM standarden. Vi tror att en svensk version kan underlätta och förenkla mycket av arbetet som idag sker i samband med upphandlingar och uppföljning av leveranserna som blir mer och mer omfattande med olika avtalstyper.

För att detta arbete ska bli bra behöver vi göra göra det i samarbete med marknadens parter. Under hösten kommer vi bjuda in till informationsmöten och samtal kring hur detta arbete ska ske, är ni intresserade så kan ni givetvis höra av er redan nu.