Coor & Smart Ambience vinnare av årets bästa FM innovation

Coor & Smart Ambience vinnare av årets bästa FM innovation

FM priset

IFMA delar för andra året ut ett pris för Årets bästa FM innovation.
Syftet med priset är att uppmuntra och sprida innovationer som utvecklar och förbättrar FM branschen. Innovationen ska antingen vara en framtagen tjänst/produkt med påvisad funktion som utvecklar och/eller förbättrar branschen, eller av juryn bedömas att tjänsten/produkten har en potential att utveckla och/eller förbättrar branschen.

Juryn bestående av Karin Adelsköld (teknikjournalist & hedersdoktor LTH), Henrik Gustafsson (digital strateg & författare), Carolin Solskär (head ofinnovation & talare), Victor Mannerholm Hammar (ordf IFMA Sverige), Karin Ståhl (vice ordf IFMA Sverige), har under sina jurymöten diskuterat utefter de kriterier som ställts upp och har identifierat tre finalister varav ett är ert bidrag. Juryn har bedömt bidragen utifrån frågor som: Hur stort är problemet? Hur hög är nyttan? Vems problem löser man? FM-kunden eller kundens kund? Branschen? Samhället? Samt graden av nytänkande – hur nytt är arbetssättet och om man använder digital teknik på ett nytt sätt.

Och det vinnande bidraget blev Coor Smart Ambience!

Skärmavbild 2019-11-05 kl. 20.54.03

Coor Smart Ambience bidrag är en administrationsfri och legalt säkrad plattform främjad för att skapa bra och profilerat ljud på arbetsplatser.

Motivering
De har kombinerat behov av profilskapande och upplevelse-höjande ljudmiljöer med en bekymmersfri och legalt säkrad lösning. En satt ljudprofil kommer ständigt att uppdateras och kompositörer ersätts direkt. Den kundanpassade lösningen hjälper till att stärka varumärket, ger goda hälsoeffekter och ökar välbefinnandet.

Finalist och andrapristagare
MIOO – plattform som gör cykling enkelt

MIOOs bidrag är en tjänst som bygger på en skalbar plattform. Tjänsten kan brett nå ut till olika användargrupper och stöder en hälsosam livsstil.

Motivering
De har på ett användarvänligt sätt tillgängliggjort service och tjänster som främjar friskare och hälso-sammare medarbetare och arbets-platser. Plattformen förmedlar tjänsten som levereras med en fastighet som bas, och möjliggör för både fastighetsägare och serviceprovidors att stärka sin miljö- och hälsoprofil.

Finalist och andrapristagare
Weekli – realtidsplattform för kulturutveckling

Weeklis bidrag är ett intelligent verktyg i form av en app som utvecklar ledarskap och ger stöd och processer för bättre organisatorisk hälsa.

Motivering
De har kombinerat realtidsdata, vetenskap och det mänskliga mötet i ett verktyg som skapar möjligheter att må bra och prestera på jobbet. Cheferns hjälps att underbygga sin intution och erfarenhet, och får stöd att gå från ord till handling. Och det inspirerar medarbetarna att ta ansvar för sin egen utveckling.