IFMAs krönika

IFMAs krönika

Med engagerade medlemmar, nytänkande partners, ett aktivt kansli och en dedikerad styrelse driver IFMA utveckling i FM-branschen. När vi nu kliver in i 2020 avrundar vi ett år där vi kopplat samman branschen genom spännande träffar, bidragit till lärande och utveckling samt slagit flera rekord.

Intresset för nätverkande har varit stort under 2019 och IFMAs nätverksträffar har lockat fler deltagare än någonsin tidigare. Även Nordic Workplace slog nytt deltagrekord, med över 240 deltagare, och feedback från både utställare och deltagare nådde helt nya nivåer. En deltagare uttryckte det som:

”En mycket bra och välarrangerad dag med ett väldigt bra, relevant och gediget program. Jag gick därifrån och kände mig inspirerad. Under dagen fick vi som ”nya i nätverket” också en bra känsla för de företag och personer som är medlemmar i IFMA”

IFMA har aktivt bidragit till lärande genom att stötta FM-utbildningar på yrkeshögskolor och universitet. Globalt arbetar IFMA för att professionalisera branschen genom riktade utbildningar och credentials i samarbete med RICS. Det är något vi kommer att få se mer av i Sverige det kommande året.

I samband med Nordic Workplace delades IFMAs Innovationspris ut. Innovationspriset är årligt återkommande och syftar till att uppmärksamma utveckling och nytänkande i FM-branschen. I år delades priset ut till Coor Smart Ambience som skapar upplevelsehöjande ljudmiljöer på arbetsplatser.

Jag ser att FM-branschen är en bransch i väldigt snabb utveckling. Områden såsom digitalisering, hållbarhet och välmående, medarbetarupplevelse, nya affärs- och kontraktsmodeller, agila och aktivitetsbaserade arbetssätt skapar nya möjligheter. IFMA kommer sprida kunskap och leading practice kopplat till dessa områden under 2020 genom att lyfta exempel, dela nyheter och anordna spännande nätverksträffar. Vi kommer också att driva ett antal utvecklingsprojekt där det kommer att finnas möjlighet för medlemmar att engagera sig, bygga nätverk och lära sig om nya områden.

Vill du ta del av det senaste som händer är ett hett tips att följa ”IFMA Sverige” på LinkedIn. Redan idag följer ca 700 personer vår LinkedIn-grupp ”IFMA Sverige” och nu har du möjlighet att bli en av dem, om du inte redan är det, och ta del av det senaste som händer i branschen.

Ser fram emot ett spännande år tillsammans!

Victor Mannerholm Hammar

Ordf IFMA Sverige