Månadens FM-Profil – Bo Johansson

Månadens FM-Profil – Bo Johansson

Månadens FM-profil handlar om att vi på IFMA vill lyfta fram de som gör det lilla extra för branschen och som vi alla kan ta lärdom och inspireras av. Det är av stor vikt att uppmärksamma de personer som jobbar dagligen för ett bättre samhälle och ett bättre arbetsklimat.

Denna månad nominerades ingen mindre än Bo Johansson, arbetsplats strateg på Trafikverket, för sitt engagemang!

Skärmavbild 2020-01-19 kl. 19.04.33

Bo är konceptansvarig för Trafikverket och arbetar med allt ifrån hur de introducerar det aktivitetsbaserade arbetssättet och är ute och föreläser kring Trafikverkets resa inom det aktivitetsbaserade arbetssättet. Han själv anser att en av de bästa sakerna med hans jobb är att få arbeta med långsiktiga förändringar både när det gäller arbetssätt och lokaler samt att få möta människor och ta lärdom av deras erfarenheter.

Eftersom att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är en stor del av det som Bo arbetar med så frågade vi på IFMA vad en aktivitetsbaserad arbetsplats är för honom och hur han arbetar med den. Han förklarade att det handlar om att erbjuda olika arbetsmiljöer och beskrev Trafikverkets fyra huvudsakliga zoner; aktiv zon, mellanzon, lugn zon och tyst zon.

– För min egen del väljer jag oftast den aktiva zonen eftersom jag vill vara tillgänglig när jag är på kontoret, säger Bo och berättar vidare att det i hans roll är viktigt att lyssna och finnas tillgänglig när förändringar genomförs och frågor som påverkar Trafikverkets medarbetare och deras vardag.

Skärmavbild 2020-01-21 kl. 20.23.07

I motiveringen till IFMA beskrivs Bo som helt fantastisk på att inspirera och vi frågade då honom hur han gör för att inspirera andra. Han berättade att han tycker det är väldigt roligt och spännande att få möta andra och dela med sig om alla erfarenheter, och berätta om såväl misstag och framgångar som har gjorts i förändringsarbetet. Bo säger också att det är viktigt att få ta del av andra organisationers erfarenheter för att få inspiration och driva ännu bättre projekt.

Bo själv inspireras av att rikta blicken långt framåt och se möjligheter i det som sker eller som kommer, både när det gäller teknik men också utvecklingen i samhället rent generellt, för att kunna bidra till en enklare vardag och förbättrad arbetsmiljö för Trafikverkets anställda.

– Som projektledare vill jag även se resultat av det arbete som jag lägger ned och det tycker jag att jag får möjligheten till i de förändringsprojekt som jag driver, berättar Bo och förklarar vidare att han även värdesätter att jobba tillsammans i grupp och hämta inspiration från varandra.

IFMA frågade även Bo om han har några tips till andra personer inom samma bransch och hans svar hade en tydlig röd tråd:

– För att lyckas med den här typen av förändringar krävs både mod och engagemang men också en tydlig uppbackning från högsta ledningen med budskap om varför.

Det är också viktigt att cheferna får utbildning så att de kan vara goda ambassadörer i förändringsarbetet. Bo menar också att man behöver avsätta tid och rätt resurser för att lyckas. Han säger att det även är viktigt att påpeka att man aldrig blir klar med ett förändringsprojekt. När kontoret står färdigt så börjar resan för medarbetarna och deras chefer som ska jobba i den nya miljön.

IFMA gratulerar Bo till utnämningen som Månadens FM-profil, en titel han hoppas beror på att han är transparant och gärna delar med sig av sina erfarenheter. Han tycker det är jättekul att få den positiva feedbacken på de framsteg som han och Trafikverket har gjort inom området.

Hi-res image Malmo Live office