Spacewell – stöd för en effektiv, funktionell och trivsam arbetsplats

Spacewell – stöd för en effektiv, funktionell och trivsam arbetsplats

Hur skall man skapa en effektiv, funktionell och hållbar arbetsplats genom att utnyttja och förvalta fastigheten på ett systematiskt sätt? Och dessutom se till att medarbetarna upplever sin vardag som trivsam och produktiv. För att detta skall lyckas på bästa möjliga sätt behöver man stöd av strukturerade system. IFMA Sveriges nya guldpartner Spacewell (f d myMCS) är ett ledande internationellt företag inom IT-lösningar för alla aspekter av Facility Management och fastighetsförvaltning.

Vi ser idag allt fler smarta hus, som med hjälp av digitala lösningar (t.ex. IoT och BIM, Building Information Modeling) hjälper fastighetsägare och förvaltare att optimera byggnadernas totala livscykel. Hjälpmedel kan vara konditionsbaserat underhåll och analys av hur lokalerna utnyttjas. Facility Management som utförs på ett strukturerat och mätbart sätt blir också allt viktigare för att investeringen i kontor och andra utrymmen skall bli så produktiv som möjligt – om inte medarbetarna har en bra arbetsmiljö där de trivs hjälper det inte att chefen är snäll och bjuder på fredagsfika. Spacewell erbjuder med sina egenutvecklade verktyg och system ett kraftfullt stöd för dem som har ansvar för fastigheter respektive arbetsplatser.

Carlo van der Steen är ansvarig för Spacewells nordiska verksamhet:

”Fördelen med våra system är både att de är öppna och kompatibla med andra program och system och att de är breda och täcker in alla delområden av FM och fastighetsförvaltning. Spacewell vänder sig till målgrupper som arkitekter, byggföretag, fastighetsägare, förvaltare, fastighetsunderhåll och Facility Managers. Under våra drygt sex år med ett eget kontor i Norden har vi sett en spännande utveckling med många innovativa tillämpningar, som blivit möjliga tack vare våra modulbaserade lösningar.”

En nyckel till att Spacewells system fungerar så väl är tillgången till data i realtid, till exempel beläggningen av arbetsplatser, komfortdata som temperatur och luftfuktighet, energiförbrukning och andra parametrar som länkas från byggnadens egna system.

”Det är lätt att följa med utveckling och trender i ett kort eller långt perspektiv. Man kan därmed vidta åtgärder som är av godo för både hållbarhet och ekonomi och upprätta tillförlitliga prognoser.”

Ett heltäckande utbud av lösningar

Under de senaste åren har bolaget expanderat snabbt globalt. Genom en fusion mellan MCS Solutions och Axxerion skapades Spacewell, som ägs av det börsnoterade bolaget Nemetschek Group, vars ambition är att driva på digitaliseringen inom bygg- och fastighetsbranschen.

”Fusionen med Axxerion gav oss ytterligare resurser inom molnbaserade lösningar. Unikt för oss är snabb implementering och uppstart – man kan starta att använda systemen på basnivå redan inom två dagar. MCS hade specifika kunskaper om underhåll, teknisk planering, riskanalys etc. i ett omfattade bibliotek av programvara. Den här kombinationen ger våra mer än två miljoner användare unika möjligheter att övergå till ett modernt system att optimera, utveckla och administrera sina fastigheter och lokaler.”

Spacewells lösningar innefattar specifika moduler för allmän fastighetsförvaltning, Facility Management, underhåll och de speciella krav som ställs i smarta byggnader. Dessutom erbjuder man rådgivning och konsultation.

Carlo säger att hela den nordiska regionen är viktig för Spacewell. 

”Under de senaste sex åren har vi gradvis expanderat i vårt kontor i Knivsta nära Arlanda, som ger oss tillgång till hela den nordiska marknaden. Vårt team på ett tiotal personer arbetar både med mycket stora nordiska helhetskunder som Nordea och MTR, Electrolux och Saab, men också med små organisationer och delprojekt, till exempel optimering av PostNords lokaler. Vår verksamhet reflekterar ett horisontalt perspektiv, där vi kan följa flera vägar för att stöda kundernas fastighets- och lokalförvaltning.”

Standardisering och nätverk 

Att Spacewell nu tar steget upp till den högsta kategorin bland IFMA:s svenska partners är logiskt enligt Carlo.

”Globalt har vi alltid trott på och stött IFMA i de länder och regioner där vi är aktiva. Redan vid starten hemma i Belgien beslöt vi oss att delta i aktiviteterna och utnyttja nätverket. Också vi och våra konkurrenter kan få utbyte av att mötas – genom att våra system är öppna avskärmar vi oss inte från andra företag i branschen utan vi kan hjälpa kunden genom att integrera speciallösningar i våra generella system.”

Spacewell tror starkt på de nya europeiska standarderna för FM. 

”Det är särskilt viktigt att ha enhetliga definitioner om begrepp som till exempel space management och tjänsteinnehåll. Vi tillhandahåller också verktyg för benchmarking, vilket skapar många möjligheter att förbättra och utveckla sin egen verksamhet. Vardagen blir mycket enklare om man kan tillämpa en standard i stället för att hela tiden börja om från början med egna system.”

Tekniken är också något för IFMA att bevaka.

”Sensorer och fastighetsdata i all ära, men för att dra nytta av den digitala transformationen måste man se data i ett bredare perspektiv. Hur används din byggnad sett ur ett serviceperspektiv? Om du upptäcker att det sker en förändring i hur fastigheten används så är det antingen något som är på tok, till exempel att en toalett inte används på grund av ett tekniskt fel som måste åtgärdas, eller så avspeglar ändringen ett nytt beteende, som kanske kräver att man omvärderar sina rutiner och lokalernas användning tillsammans med Facility Managern. Rätt tolkning av data i ett intelligent system gör att FM-organisationen kan vidta åtgärder. Alla vet att Facility Managerns rykte är lika bra som den senaste insatsen!”

IFMA har också en viktig uppgift att avspegla vart branschen är på väg. Nyheter som IoT, AI och BIM innebär en revolution – kom ihåg att allt detta har slagit genom inom bara tio år. 

”Hälften av det som presteras i en fastighet kan kopplas till den faktiska byggnaden, hälften beror på hur lokalerna och tekniken används. Vi upplever en allt mer flexibel användning av ytorna, co-working, delade lokaler, nya definitioner av begreppet arbete. Det innebär en reell chans för kreativa personer att använda sin förmåga och erfarenhet på nya sätt och slippa tråkiga och tidsödande rutiner. Det är spännande för Spacewell att befinna sig i mitten av denna övergångsprocess. Utbildning är en viktig del av IFMA – genom ökad kompetens kan vi möta framtidens utmaningar. Att Facility Managers nu utbildas på tre orter i Sverige är ett bevis på att IFMA har en viktig roll i mitten av den svenska FM-branschen.”

Carlo Van Der Steen, VP Nordics