Noteringar från möbelmässan 200205

Noteringar från möbelmässan 200205

Då står jag återigen utanför Stockholmsmässan och är på väg att besöka möbelmässan. Det har blivit lite av en tradition för mig att boka upp onsdag vecka 5 för att ta del av det stora utbud av inredning och belysning som mässan erbjuder. Mina förväntningar på mässan har varierat mellan åren men i år har jag spetsat in mig på ljudboxar (poddar) men också på hur inredningsbranschen agerar utifrån ett hållbarsperspektiv.

Det första jag noterar på mässan är en kinesisk leverantör av höj- och sänkbar skrivbord. Det är inte direkt någon trängsel i montern så jag får möjlighet att prata länge och mycket med den holländska återförsäljaren. Jag frågar varför jag skall köpa ett kinesiskt skrivbord och han tycker att deras korta leveranstid och låga pris är bra argument.

Jag fortsätter min tur på mässan och slås av hur många leverantörer, gamla men mest nya, som erbjuder ljudboxar. De finns i alla kulörer, i alla material och i olika storlekar. För 2-3 år sedan vill jag minnas att det endast fanns ett fåtal leverantörer inom denna nisch men tydligen är det här det finns pengar att hämta och kundbehov att tillfredsställa.

Något som nästan helt har försvunnit på mässan är förvaringsmöbler. Kan tänka mig att detta inte är ett område att satsa på framöver.

När det gäller hållbarhet så hade jag stora förväntningar på mässutställarna. Men se vad jag hade fel. Det är möjligt att många leverantörer tänker hållbarhet men det var inte i många montrar som detta återspeglades. Ett stort svenskt inredningsföretag ägnade stora delar av sin monteryta åt att presentera det mångåriga hållbarhetsarbete som företaget bedrivet. Mycket spännande och professionellt presenterat. I like.

Om jag skulle utgå ifrån monterstorlekar och montersatsningar så blir jag hoppfull för den svenska ekonomin. Här saknades det inga pengar och få tecken på en kommande lågkonjunktur kunde skymtas.

På det stora hela var mässan som de senaste åren. Inte särskilt många nya och spännande produkter utan mässan är för mig mest en möjlighet att knyta nya kontakter och på ett rationellt sätt få en överblick av vad som är på gång inom inredningsbranschen.

Michael Esplinger, styrelsemedlem IFMA