Corona-viruset – vad behöver vi tänka på och hur bör man agera?

Corona-viruset – vad behöver vi tänka på och hur bör man agera?

Ett nytt influensaliknande virus, benämnt novel Coronavirus (2019-nCoV), har uppstått i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Viruset är en angelägenhet för den globala folkhälsan, eftersom det sprids från människa till människa och kan orsaka allvarliga sjukdomar (som lunginflammation) och i vissa fall vara dödligt. Viruset har spridit sig inom Kina, men också till andra länder. Situationen utvecklas snabbt: symptomen liknar dem som förkylnings- och influensavirus ger och sprids på samma sätt. För närvarande finns inget vaccin tillgängligt.

VARFÖR? Viruset tros vara zoonotiskt, vilket betyder att det överförts från djur till människa, men den exakta källan är inte identifierad. Humana coronavirus sprids generellt från smittade personer via:

• Luften, vid nysningar och hostningar

• Närkontakt, exempelvis genom handskakning eller annan beröring

• Ytor eller föremål med virus på, om man sedan rör vid sin mun, näsa eller ögon, utan att först tvätta händerna

VAD BEHÖVER VI GÖRA? Inom företaget påminner vi om gällande rutiner för matsäkerhet och personlig hygien, för att minimera risken att det här eller andra virus sprids. Följ lokala rutiner och kontakta sjukvård när det behövs. Undvik onödig närkontakt. Om du är sjuk kan andningsskydd bidra till att du inte smittar andra.

Undvik att bli smittad genom att:

• Undvika kontakt med sjuka personer; särskilt om de hostar och nyser.

• Tvätta dina händer ofta och grundligt med tvål och varmt vatten (minst 20 sekunder) och torka dem noggrant, helst med en pappershandduk för engångsbruk. Om möjligheter till handtvätt saknas, sprita händerna.

• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

• Rengör och sprita föremål och ytor som många rör vid.

Läs uppdateringarna kring Coronaviruset på:

Folkhälsomyndighetens webbsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Och på World Health Organization : https://www.who.int/health-topics/coronavirus