IFMA Nätverksträff – EON

IFMA Nätverksträff – EON

Tack till IFMA för att vi fick tillfälle att ha en nätverksträff hos oss på E.ON och möjlighet att förmedla vår resa att skapa ett hållbart föredöme i Malmö.

Vi skapar ett arbetssätt och arbetsplats som tydligt bidrar till vår verksamhet och våra affärer, som speglar E.ONs varumärke och företagskultur, och stärker bilden av E.ON som en attraktiv och hållbar arbetsgivare.  Målet är att bygga det mest hållbara huset ur ett miljöperspektiv som både är Breeam outstanding samt Well certifierat. Vårt krav är även att energilösningen bygger på återvunnen och förnybar energi samt kretsloppstänk.

Vi fick även möjligheten att presentera vad vårt nya arbetssätt innebär ur ett hållbarhetsperspektiv såsom exempelvis det hållbara medarbetar- och ledarskapet, ett mer digitalt arbetssätt, testa och utvärdera smarta och hälsofrämjande lösningar, hållbara FM lösningar.

Vi fick även tillfälle att adressera vårt pågående strategiarbete kopplat till framtida REFM upphandling och hållbarhetsperspektivet.

Exempelvis vilka krav ställer vi på oss själva och våra REFM leverantörer.  Hur säkerställer vi upphandling av smarta klimatbra lösningar, hållbara tjänster, produkter och transporter, vad kopplas till cirkulär ekonomi.

Tillsammans förnyar vi Sverige!

// E.ON