Call for action- FM och covid 19

Call for action- FM och covid 19


Vi behöver din hjälp att samla information och skapa förståelse för hur Covid-19 påverkar den svenska FM marknaden! Både på kort och lång sikt. I det korta perspektivet när den svenska marknaden lamslås med permitteringar men också i det längre; hur funderar man framåt och hur kommer det nya “normala” att se ut. 

Vi uppskattar därför om du kunde besvara denna enkäten som endast tar endast ett par minuter att fylla i och du kommer vara anonym. Det finns även utrymme för fritext, där vi gärna ser en utveckling av ditt svar. 

Resultatet kommer att presenteras genom ett webinar 15 april kl 08.30-09.00

Enkäten stänger den 14 april!

Stort tack för din hjälp! 

Vänliga hälsningar,
IFMAs styrelse