Var med och ge din input om hållbarhets- & klimatutmaningar!

Var med och ge din input om hållbarhets- & klimatutmaningar!

Kära medlem

I IFMA Sverige vill vi undersöka vilka digitala teknologier och system som implementeras i FM-branschen för att lösa hållbarhets- och klimatutmaningar. Dessutom vill vi veta om det stämmer överens med några av de länder vi ofta använder för benchmarking: Norge, Danmark och Holland.

Därför genomför vi en gemensam enkätundersökning i de fyra länderna. Vi hoppas du kommer att delta och hjälpa oss genom att lägga cirka 15 minuter på att besvara frågeformuläret. Våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Holland skickar samma frågeformulär till sina medlemmar.

Du kan besvara frågeformuläret via den här länken:
https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=G2D8TQNKS612&lang=5.0

Deadline för att svara är: 8 maj 2020
Alla svar är anonyma och data hanteras i enlighet med GDPR-lagen.

Ditt svar är viktigt
Baserat på dina svar kan vi analysera vilka – och i vilken utsträckning – digital tekniker och system som implementeras i FM-branschen i Sverige för att hantera olika hållbarhetsfrågor. Vi får också inblick i om det skiljer sig från de andra länderna eller om det är detsamma.

På detta sätt hoppas vi kunna identifiera möjligheter till förbättringar och även få insikt i vilka lösningar och ”bestpraxis” länderna kan lära av varandra.

Presentation av resultatet
Resultatet publiceras i en rapport som FM-föreningarna i de fyra länderna kommer att dela med sina medlemmar under sommaren 2020.

Det är viktigt att så många som möjligt besvarar frågeformuläret. Vi tackar dig i förväg för ditt deltagande.

Med vänliga hälsningar,
IFMA Sverige

Deltagarföreningarna
Danmark: DFM Netværk – digitaliseringsudvalg
Holland: FMN, Expertteam Technologie
Norge: Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Sverige: Sverige Chapter – IFMA