Nätverksträff; Paneldiskussion Pandemieffekter och branschens utveckling