IFMA krönika

IFMA krönika

Jag har en hemlig önskan. En önskan om att det alltid goda vinner över det onda. Precis som i sagans värld. Men få saker gör sig självt. Så om inte redan gjort, så är det dags att vakna upp!

Själv är jag lyckligt lottad till ett erfarenhetsrikt arbetsliv både inom och utom FM branschen, kantat med många intressanta möten. Fast jag ligger verkligen i lä när det kommer till en man vid namn Gösta.

Gösta är 106 år gammal, han har erfarit fyra pandemier och hans ord från en intervju i svensk media för en tid sedan vill inte släppa taget om mig.

Han var blott fem år gammal när spanska sjukan nådde Sverige år 1918 och han fick uppleva de tragiska konsekvenserna av sin första pandemi.
Ungefär 50 miljoner människor världen över dog och närmare 35 000 av dem här i Sverige. Idag skördar Covid-19 liv globalt och drabbar världen och Sverige hårt på många sätt.

Gösta sa mycket kloka saker i sin intervju. 
Livets skola i sig är en otroligt lärorik skola, om än inte alltid så enkel.

”På 106 år hinner man med ganska mycket. Jag blev inkallad under andra världskriget och jag har varit med om pandemier. I de här kriserna förändras förutsättningarna och man behöver samarbeta och tänka om. Det är hela tiden en utveckling.”

– Även om det är svårt nu, så tror jag att Corona krisen kan leda till flera positiva samhällsförändringar, det har vi sett tidigare, fortsätter Gösta.

Vikten av gott samarbetsklimat, ökad utvecklingstakt och solidariska handlingar som exempelvis Corona epidemin och andra kriser medfört kan inte nog belysas, oavsett vad som diskuteras.


Men, vad har detta med Facility Management att göra? 

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

Trots att stora företag endast utgör en liten del av samtliga företag i Sverige, har gruppen flest anställda.

Anställda som har daglig kontakt med FM leveranser och vilka ofta bemannas av FM branschen. Ett enormt tvärfunktionellt nätverk, som om på ett mer förtjänstfullt sätt än idag, samverkar och skapar förutsättningar för detta nätverk att bidra ytterligare, skulle vara en mycket, mycket värdefull kraftbank. Som ”big data” fast i sin mest levande form, den mänskliga formen.   

I samband med den senaste influensapandemin 2009 gjordes konkreta erfarenheter av vad som fungerade och vad som behöver förbättras inför en ny pandemisk influensa. Fram kom att samverkan runt kommunikation behöver upprätthållas, utvecklas och förtydligas, både mellan och inom aktörer.

Likande erfarenheter lyfter olika organ och verksamheter som jobbar med att förebygga och bekämpa kriser. Vi har kapaciteten, i många fall teknologin men svårigheter att dela och samla kunskapen effektivt över gränserna.

Jag säger som Gösta:

”Visst är jag orolig för coronaviruset, men jag känner tillit till att vi tillsammans i samhället kommer att klara det här och att det även kan föra något gott med sig.” 

Det samma gäller i företagsvärlden, fast vi behöver agera. Barriär har brutits, kontakter och samarbeten som innan varit otänkbara har etablerats. Vi behöver nu fortsätta och accelerera den resan.

Att lära, sammanföra och utveckla är IFMAs 3 grundpelare (Learn, Connect, Advance) pelare som aktuellare än någonsin. FM branschen har en unik plats på arbetsplatsen och i affärsvärlden. Låt oss gör det mesta av den.

Så även om min önskan inte må vara så hemlig längre, låt oss inte sitta och vänta på bättre tider, för den tiden är nu!

På avstånd, men tillsammans är vi lösningen.
Hanna Hagberg, Ledamot IFMA Sverige