IFMA krönika

IFMA krönika

Efter ett år i IFMA styrelse kan man lätt konstatera att det inte blivit som jag trodde. Inte för att jag på något sätt hade en exakt bild av hur det skulle vara, men den yttre påverkan har vänt om på de flesta förutsättningarna. Jag skriver själv till exempel denna text hemifrån.

IFMA har den senaste månaden anordnat tre digitala träffar kring Covid-19 påverkan och inte minst vad som kommer efter, det som brukar refereras till ”det nya normala”. Mycket har diskuterats i de träffarna men det som ofta lyser igenom är branschens snabbhet till omställning i svåra tider. Fokus på att lösa uppgifterna och hjälpa de som nyttjar av tjänsterna till att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt från hemmet såväl de som är kvar på arbetsplatserna.

Tiden det tog att gå från före Covid-19 till att finnas mitt i den gick väldigt snabbt, men hur blir resan till det nya normala? Det kommer ta längre tid i vilket fall och hur nyttjar vi den tiden på bästa sätt, hur kommer det vi nu upplevt att påverka avtal i form av innehåll och villkor? 

Resan och innebörden av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, är den numera i hemmet och det som fram till nu var arbetsplatsen man åkte till är framöver mer en plats där man träffar kollegor och socialiserar med teamet? Ser vi nya former av hyresavtal där mindre och mellanstora företag delar viss med varandra och kan öka eller minska utifrån hur anställda som är på arbetsplatsen? 

Ska vi numera också prata om de sista metrarna i meningen av tjänstenyttjarnas hem? 

Sharing-ekonomin som var ett buzz-ord redan innan kommer få ett ytterligare lyft i efterdyningarna av Covid-19 tror jag, och förflytta sig än mer in i företagsvärlden och betydligt fortare när man ser möjligheterna och behoven att ofta reglera omfattningen på sina FM-tjänster. 

Kommer de stora leverantörerna att driva egna former av kontorshotell i lägen där anställda hos deras beställare kan nyttja tjänsterna i de fall man inte kan utföra arbetsuppgiften hemma men inte heller vill åka hela vägen till arbetsplatsen eller mötas i mindre grupper.

För det handlar inte bara om att arbetsgivarna ska känna sig säkra på att kunna ta emot sina anställda på ett smitt-säkert sätt framöver, de anställda måste också känna att det är säkert att gå till sin arbetsplats.

Det jag dock känner mig säker på är att människan även post Covid-19 kommer vara en social varelse och behöver träffa kollegor, kunder etc. Även om att arbeta hemma blir mer vanligt framöver så kommer vi vilja träffa de vi jobbar med mer eller mindre.  Frågan är som sagt hur?

IFMA verkar för branschens utveckling och vi står inför en potentiell stor förändring. Vi tar gärna emot förslag och feedback på hur vi följer upp dessa tre träffar nu under våren. Hur kick-startar vi hösten på bästa sätt med intressanta dialoger och möten?  Tipsa oss gärna på bra ämnen, så vi tillsammans utvecklar branschen och gör den bättre tillsammans. För är det något vi bör lära oss av denna pandemi så är det att vi klarar det bara om vi hjälper varandra vilket för mig är precis vad FM står för! Oavsett vad det nya normala är så önskar jag er alla en skön och varm sommar, så syns vi efter semestern, digitalt eller fysiskt! För att inte missa några IFMA event så följ vår LinkedIn sida .