place2place – Sveriges första digitala marknadsplats för cirkulär inredning.

place2place – Sveriges första digitala marknadsplats för cirkulär inredning.

För att sänka tröskeln till slutanvändaren att använda mer återbrukad inredning måste den göras mer tillgänglig. För att göra den mer tillgänglig behöver den digitaliseras. Genom att digitalisera utbudet görs det sökbart. Är det sökbart kan man koppla samman flera sortiment och skapa cirkulära kollektioner för slutkunderna att söka bland och på ett snabbt och enkelt sätt få en översikt över vad som finns tillgängligt på marknaden här och nu – Ola Göransson, medgrundare av place2place

– Place2place grundades utifrån frågan – varför används inte återbrukad inredning i större utsträckning än vad det gör idag? Det pratas mycket om det, men processen framåt är för långsam.
Vad vi kom fram till är att tröskeln är för hög för slutkund och föreskrivande led för att det skulle bli en snabbare utväxling av återbruket på marknaden. Det finns idag inte ett naturligt forum där man kan se ett mer komplett och större utbud, menar Ola Göransson.

Det tillverkande ledet i Sverige har kommit ganska långt i frågan och erbjuder ofta att renovera sina produkter som redan finns ute på marknaden. Men processen är inte helt enkel och för slutkunden kan det vara en omväg som känns resurskrävande då man oftast har många olika och även utländska tillverkare på sin inredning till kontoret. 

Det led som säljer återbrukad inredning har ofta många fina produkter på lager men har inte alltid digitaliserat och paketerat sitt utbud så den blir lätt för slutkund att köpa rakt av från sin dator.
Oftast har de olika återförsäljarna olika fokus på vilka produkter dom känner att dom lättast kan omsätta och styr sitt sortiment därefter helt naturligt.

Ett tillgängligt sortiment som kanske är det allra största, syns inte alls för en potentiell kund. 
Det är all den inredning som är på väg att avyttras från olika kontor men fortfarande står på plats i kundernas lokaler. Oftast blir denna inredning en fråga att hantera internt den dagen den byts ut.
Inte sällan slängs den eller ges bort, ska den transporteras iväg medför det en kostnad för företaget.

Daniel Stridh, medgrundare på place2place berättar vidare.
Vår slutsats blev att det behövs en cirkulär marknadsplats för återbrukad inredning till kontor. 
 – En webhandel med bara återbrukad inredning som går direkt från plats till plats. Här kan alla tillverkare, återbruksförsäljare och företagskunder lägga ut sin återbrukade inredning till försäljning och bli en del av det cirkulära flödet där alla kan vara både köpare och säljare samtidigt med minimal insats. Att lägga upp annonser kommer att vara helt kostnadsfritt.
– Den totala berikningen av sidan bidrar till att skapa intresse för det som är tillgängligt på marknaden redan idag, och genom att selektera i kategorier, skick och avstånd göra
nästa inköp av inredning från kvarteret sidan om eller 10, 30, 50 mil bort – med hjälp av knutna servicepartners som kan transportera, montera, klä om inredningen om man så vill.

Här finns alla anslutna enheters gemensamma utbud. Svenska tillverkares utställnings och provmöbler, återbruksförsäljarnas, återförsäljarnas och företagskundernas produkter. Här kommer finnas många guldkorn som kanske aldrig annars hamnat på marknaden, den totala mängden produkter kommer vida överstiga det utbud man idag kan välja ibland. Genom att till så stor del som möjligt låta produkterna gå från plats till plats utan mellanhänder samt återbruka den inredning som redan finns idag belastar vi inte miljön med onödigt Co2 utsläpp.
En cirkulär kollektion på riktigt, tillgängligt här och nu, från plats till plats.

place2place 
är grundat av Ola Göransson och Daniel Stridh som har över 20 års erfarenhet av inredning för kontor och allmänna ytor. Dom har tillsammans med konsulter från ett svenskt it-bolag
utvecklat en helt unik plattform för cirkulär handel som lanseras i september 2020.


Presskontakt: Ola Göransson 0765-335 335, ola@place2place.se

Länkar:
www.place2place.se