IFMA krönika

IFMA krönika

Efter 6 månader in i mitt styrelseuppdrag med IFMA Sverige, har jag fortfarande inte träffat alla mina nya kollegor. Visst vi har haft digitala styrelsemöten och arbetsmöten, men det var en konstig känsla,  man känner en delaktighet men ändå inte på något sätt. Skönt att hösten nu är här och vi börjar på riktigt.  Vi är en liten grupp med fantastiska människor så min känsla nu är att det är kommer bli så roligt och utvecklande.

Denna höst som är så otroligt annorlunda, obehaglig men också spännande. Då såklart spännande ur perspektivet vad kommer att förändras på arbetsplatsen? Hur kommer hela FM branschen att förändras? Kommer den att förändras, har vi förändringsprocesser i vår bransch eller är vi bara otroligt bra på att lösa uppkomna situationer?

Från mitt perspektiv tycker jag att vår proaktivitet verkligen har utvecklats, jag tycker att vi har tagit ett stort ansvar och verkligen lärt oss utav varandra. Ser idag nya tjänster och ideér/lösningar som delas mellan våra organisationer på ett annat sätt än tidigare. Som tillexempel hur vi numera levererar mat på arbetsplatserna och hur vi supportat alla de som jobbar hemma.

Vi har skapat nya nätverk mellan både leverantörer och köpar-organisationer. Jag både tror och hoppas att vi kan bibehålla de momentum som vi nu har i hela branschen och jag hoppas att vi fortsätter  att vara lika bra på att visa vilket värde vi kan skapa tillsammans.

Ett fantastiskt tillfälle att fortsätta lära oss utav varandra är såklart Nordic Workplace den 11-12 November med temat: ”Building the Future – Creating a Sustainable worklife” dock också digitalt, men det kommer verkligen att kännas som att vi alla är i samma rum och kan lära oss utav varandra.

Jag tror att just det är det viktigaste för oss nu, att vi fortsätter att lära oss av varandra och att vi har stabila förändringsprocesser. Så vi tillsammans kan utveckla våra leveranser för att leverera ett högt värde till våra kunder, alla som behöver support på arbetsplatsen, oavsett var den är eller hur den ser ut.

Mikael Wasell, Ledamot IFMA Sverige