Att förstå samtiden och samtidigt omfamna vår framtid – är det nyckeln till framgång tro?

Att förstå samtiden och samtidigt omfamna vår framtid – är det nyckeln till framgång tro?

För knappt 2 veckor sedan satt vi i IFMA styrelse som klistrade bakom skärmar, mixerbord och datorer. Utplacerade runt om i vårt avlånga land, bemannade för live-sändning från Stockholm. Redo att möta er och övriga branschkollegor via ett webinar. 

Den sedan länge efterlängtade nedräkningen tickade bildligt talat ned. Tillsammans med närmare 180 inloggningar kunde vi följa klockan på skärmen mot noll. Det framkallade en skräckblandad förtjusning. Nu äntligen skulle Nordic Workplace 2020 gå av stapeln – årets stora branschevent!

Efterfrågan driver utveckling och nya beteenden.
Efterfrågan på FM kompetens och gemensamma arenor för erfarenhetsutbyte, obundna till företag, storlek eller verksamhetsområden har ökat konstant de senaste åren. 

Ihop med att kunskapen om en attraktiv arbetsmiljö ger engagerade hälsosamma medarbetare och innovativa fastigheter ökad avkastning, kommer också efterfrågan på ny kunskap och lärdomar. 

Ett ämne som första talaren ut Henrik Järleskog, Sodexo summerar: Happy, healthy & productive people in the next normal och får belägg av Lena Lehman, Akademikerförbundet som slående guidar oss i ämnen som vikten av normkritik, det universella arbetslivet och digitaliseringens inkluderande och tillgänglighetsgörande möjligheter.

Att hållbara arbetsplatser attraherar, behåller och inspirerar, den erfarenheten delade också vår talare Susanne Stenhager, ISS Facility Services. Faktumet att individuellt anpassade, flexibla arbetsmiljöer, omtanke för andra människor och vår planet, är allt viktigare parametrar vid val av arbetsgivare har också starkt bidragit till att samlingsplatsen NWP och IFMAS övriga verksamhet vuxit sig allt större och starkare, år för år.

NWP 2020: Building the future- creating a sustainable worklife.

Förra året samlades 200 branschkollegor på NWP19. Deltagare, talare, arrangerarör och leverantörer i en härlig symbios med goda möjligheter till dialog, mingel och efterföljande festligheter. Ett varmt mottaget event där IFMAs grundpelare Learn, connect and advance rymdes väl och få undgick den goda stämningen i salongerna på Hotel at Six i Stockholm.

Knappt hann ridån gå ned och sorlet tystna innan grunden för NWP2020 lades.
Datumet var ju redan satt. Vill man kunna erbjuda de främsta talarna och bästa lokalerna, då får man vara ute i god tid….  

Med hörnstenarna inom digitalisering, hållbarhet, säkerhet & wellness började årets upplaga av Nordic Workplace 2020 bit för bit ta form. Temat bygg för framtiden – skapa ett hållbart arbetsliv, fick bilda en sammanhållande ringmur kring hela eventet.

Att vi halvvägs in i planeringen skulle ställas inför en samhällsutmaning sällan skådad, det var vi lika överrumplade över som resten av världen. Skulle vi boka av, ställa in?
Svaret blev ställa om och arbetet med att samla branschen två halvdagar digitalt via livestreaming tog fart.

Ett tack till branschen och er alla. Vårt tack tillbaka kommer.

Vi har mycket att vara tacksamma för. Nästan samma antal deltagare som tidigare år följde med oss på vår omställningsresa, ihop med en internationell uppsättning av dedikerade talare inom FM-branschen. Individer och organisationer som vågade visa tilltro till att vi kunde göra lärande, nätverkande och framsteg digitalt och möjliggjorde att vi även i år kunde samla branschen inom facility managment.

Vi blev många lärdomar rikare under två intensiva dagar, lärdomar vi inte avser hålla till oss själva, Håll utkik på vår hemsida och LinkedIn!

Samtidens kunskap finns, tillsammans omfamnar vi framtiden. 

Att uppleva alla NWP2020 talares optimistiska syn på framtiden och deltagarnas flexibla inställning, lämnar en betryggande och motiverande känsla. En inblick i SKFs nya tekniktäta och aktivitetsbaserade kontor ger mersmak och SEBs samarbete med Fabege på en helhjärtad hälsosatsning att FITWEL-certifiera sitt största kontor inspirerar.

Sista talaren ut, forskaren Henrik Larsson Broman lyfte fram fem trender som formar framtidens affärslandskap och som vi alla måste ta hänsyn till om vi vill rusta oss inför framtiden.

Själv har jag sedan många år tillbaka burit med mig ord från en mycket klok äldre medarbetare.
I de mest utmanande stunder kunde han lugnande säga.
– Hanna, det handlar inte om hur du har det, utan hur du tar det.

Eller för att citera Maria Lundqvist karaktär från en TV serie under 90-talets slut. Sally, en kvinna som har till yrke att gå in skor åt folk; det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke.

Så låt oss tillsammans omfamna framtiden. Samtidens kunskap finns bland oss!

Grattis Coor & Camilla Sonderyd Molnár till IFMA innovationspris 2020 och Uppsatspris 2020 för Yrkeshögskolans utbildning Facility Management. 

Tack samtliga talare, deltagare och medarrangörer till NWP2020.

Vi ses frampå,
Hanna Hagberg, IFMA Styrelse.