Ny guldsponsor:

Ny guldsponsor:

Ny guldsponsor:

Compass Group erbjuder bred FM-service med maten i centrum

Compass Group är ett av Sveriges stora FM-företag med 2700 medarbetare på 450 enheter, från Malmö i söder till raketbasen Esrange i Jukkasjärvi i norr. Kärnan i verksamheten är det som kallas soft FM, mat och dryck, reception, vaktmästartjänster, internpost och andra supporttjänster, men Compass medarbetare strävar alltid efter att lösa kundernas önskemål. Globalt har Compass Group över 500 000 anställda i fler än 50 länder.

”Trots vår storlek både i Sverige och internationellt är Compass Group ett mycket lokalt företag med decentraliserat beslutsfattande och nära förankring i det omgivande samhället. Vi kommer inte ur fastighetsbranschen utan från servicenäringen och därmed är våra tjänster orienterade kring människans behov av support på arbetsplatsen,” förklarar Peter Farving, Head of Facility Management för Compass Group.

”Vi är som starkast i uppdrag med ett stort serviceinnehåll och där relationerna är viktiga. Långsiktighet är centralt för Compass Group. Kunden kanske inte är medveten om vilka FM-tjänster man vill ha – vi säljer inte bara 10 000 kvadratmeter städning utan strävar mot ett helhetsuppdrag, vilket lett till att vi har mycket nöjda och lojala kunder. Servicebehovet varierar också över tid och det vi inte själva kan tillhandahålla löser vi alltid tillsammans med partners, som snöskottning, bevakning eller andra specialtjänster, både på lokal- och riksnivå. Lokala leverantörer uppskattas av kunderna, liksom lokalt delägarskap, vilket ger bättre totalkvalitet.”

Compass Group har en stor spännvidd, likt en tiokampare inom idrotten, som är mycket duktig inom individuella discipliner men aldrig tappar fokus på helheten.

”Vi vill inte bli för spretiga trots att vi har stora kunder och några udda fåglar som Tele2 Arena i Stockholm. Några exempel på helhetsuppdrag är LKAB, SAS Frösundavik och Geely Sverige. Särskilt bra är vi på service i multi-tenant-fastigheter, där vi kan ge god och jämlik service till alla i form av restauranger, kaffemaskiner, fruktkorgar och receptionstjänster – som hotelltjänster in-house. Enskilda hyresgäster har i vissa fall inte kunskap och tid att upphandla FM-tjänster, utan vinner på att hyresvärden kan erbjuda ett baspaket med valbara tilläggstjänster.”

Variation ger arbetstillfredsställelse

Peter berättar att Compass har en intern kultur, där man tar hand om varandra och hjälps åt att lösa uppgifterna som i ett riktigt bra idrottslag. Ingen betraktar sig som enbart back eller anfallare, alla är en del av teamet.

”Arbetet är varierande; vi utnyttjar synergier då man utför olika uppgifter inom samma arbetsplats. Det öppnar en bra karriärstege inom företaget eftersom man får pröva på arbete inom många yrkeskategorier. Det är viktigt att medarbetarna får en mångsidig utbildning och vi vill förmedla ansvarskänsla till alla. Vi litar på dem som möter kunden ute på fältet. Det finns bara två typer av anställda hos oss, de som servar kunden och de som servar dem som servar kunden. Administrationen består av bara ett hundratal personer av knappt 3000 anställda. Platscheferna har ett stort mandat och också den operativa personalen säljer in våra tjänster. Den primära kontakten är kontraktschefen, som agerar mera dirigent än styrman.”

Compass Group skiljer sig från många aktörer på marknaden genom sin bredd.

”Det finns många företag som kan utföra ett rent städjobb, men går man till komplicerade helheter så är det få spelare som kan göra det bra. Många tror att vi är ett rent matföretag, men vi erbjuder både mat och service och vi har nöjda kunder – något som vi regelbundet följer upp. Vi lyssnar också noga på våra medarbetare, de har mandat att äga problemet om något oförutsett inträffar.”

”IFMA kan bidra med värdefullt kunskapsutbyte”

En stor fördel med IFMA är att man som branschorganisation har större kraft att påverka genom lobbying och samarbete än en enskild aktör. Peter lyfter nätverksträffarna som ger en värdefull plattform för branschföretagen och synlighet åt hela FM-sektorn.

Det internationella utbytet ser vi som en viktig del då vi arbetar inom en nordisk organisation där ett stort fokus ligger i att dela ”Best practice”. Utbytet med övriga IFMA-organisationer bör därför utvecklas.

”Compass Group vill som guldsponsor slå ett slag för att det är mötet mellan människor som skapar dynamik och ger förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer samtidigt som vi vill berätta för medlemmarna om mångsidigheten i våra tjänster. Och ja, vi har fortfarande kvar en restaurang med Michelinstjärna i London.”